Zbyněk Klinger navštívil komunitu Yapuwas

78-letý bratr Antonio přijíždí na bohoslužbu

Yapu znamená krokodýl, tady je to kajman. Takže zátoka krokodýlů. V Yapuwas už naše misie několikrát byla. V roce 2015, když naše misie ve spolupráci s bratrem Williamem přivezla na řeku advokátku, aby přímo v komunitách lidé mohli být oddáni a následně se nechat pokřtít, tedy v roce 2015 proběhly i svatby v komunitě Yapuwas. Zbyněk byl tehdy za svědka jedněm manželům. Tito manželé si Zbyňka pamatovali a při tomto misijním výjezdu v dubnu 2021 chodili na všechna shromáždění.

V Yapuwas jsou 2 evangelické církve. Jedna z nich je denominace Asambleas de Dios. Vede ji asi 3 roky pastor Abel se svou ženou. Je tu asi 15 domků, a ještě asi 15 domků je v okolí komunity, a dá se říci, že komunita je křesťanská. Obyvatelé jsou mayangna i Španělé. Když se v džungli řekne Španělé, myslí se tím Nikaragujci mluvící španělsky. Zároveň to má trochu přízvuk dobyvatelů, kteří berou domorodcům půdu a ženy. Zbyňkova návštěva a pobyt byly důležité. Vyučování bylo v jazyce mayangna a rozdali jsme 35 USB s biblickým vyučováním španělsko-mayangna. Také 2 rádia a 2 x tištěná skripta s vyučováním a biblickými verši. Návštěva byla důležitá i pro budování vztahů a kontaktů do budoucna.

Zbyněk se s pastorem domluvil na den jeho příjezdu, ale předtím se spolu nikdy nesetkali. Abel je v Yapuwas teprve 3 roky. Cesta z přístavu v Tunavalanu do Yapuwas trvala 4 hodiny. Po cestě se porouchal motor. Pastor Abel a několik dalších bratří čekali na Zbyňka na břehu, aby ho přivítali a pomohli mu se zavazadly. Hned jak všichni dorazili do modlitebny, přišlo tam mnoho lidí, aby se se Zbyňkem seznámili a přivítali ho. A hned chtěli slyšet vyučování. Vybrali si téma učednictví. Po dlouhé a úmorné cestě se tedy Zbyněk ani neosvěžil, ani nenajedl ani neumyl a nepřevlékl, ale hned po představení naší misie pustil audio vyučování. V modlitebně pak Zbyněk bydlel. Přes den chodil do domečků na návštěvy a navečer bývalo shromáždění. Na nedělní shromáždění přišli i lidé z okolních komunit.

Bratrovi Antoniovi je 78 roků. Na koni přijel na nedělní shromáždění.

Dívky jsou sestry. Šly pěšky džunglí asi hodinu cesty a takhle hezky oblečené přišly do církve.

Zbyněk má na srdci navštívit komunitu Ahsawas. Ještě jsme tam s biblickým vyučováním nebyli. Abel tam asi před rokem založil církev a tak se se Zbyňkem domluvili, že zůstanou v kontaktu a podle možností, by Zbyněk letos chtěl komunitu navštívit. Zbyněk byl v Yapuwas 5 dní. V pořádku se vrátil domů.

Jsme vám vděční za modlitby za naše zdraví a ochranu a vzrůst misie. Na léto plánujeme misijní výjezd do nové oblasti, vše se včas dozvíte.

S láskou
Vaši v Kristu
Zbyněk, Pavla, Eliška Klingerovi

Poslední zprávy od Klingerů: