Klingerovi šíří evangelium také rozhlasem a přes video

Cesta po řece

Naši misionáři v Nikaragui manželé Klingerovi posílají zprávu o posledním výjezdu mezi domorodce, rekapitulují celý letošní rok a sdílejí se o plánech na ten příští:

V listopadu byl Zbyněk ve Walakitanu. Walakitan je komunita domorodců miskito na řece Coco. Komunita má asi 6 000 lidí. Z přístavu do komunity Zbyněk cestoval 3 celé dny a 3 noci strávil na cestě. Zbyněk pobýval u bratra Ricarda a společně navštěvovali domy v komunitě. Modlili se za nemocné, rozdávali USB s biblickým vyučováním v jazyce miskito. Na USB je nahraný i Nový zákon v miskito. Zbyněk rozdával i španělské Bible a daroval i 2 radia. Celkem ve Walakitanu naše misie rozdala 200 USB. Zbyněk kázal na bohoslužbě v církvi Boží. 8 lidí přijalo Pána Ježíše jako svého Spasitele a jeden muž se společně se Zbyňkem i Ricardem modlil doma a tam odevzdal jeho život Pánu Ježíši.

Kompletní a napínavou zprávu z výjezdu si poslechněte zde:

Rok 2021

S vděčností s vámi sdílíme shrnutí naší práce i rodinných událostí v tomto roce a také plán na příští rok. Tento rok byl i u nás v Nikaragui poznamenán pandemií. Ačkoliv tady byly různé vlny covidu, díky Bohu jsme mohli mezi tím vším projít vítězně a během roku jsme byli na 7 misijních výjezdech. Zpracovali jsme audio nahrávky biblického vyučování pro miskito a začali je nahrávat a rozdávat na USB. Kromě vyučování, kázání a svědectví, jsou v nahrávce i chvály a křestanské písně miskito a celý audio Nový zákon v miskito.

Dokončili jsme projekt „navštívit všechny komunity mayangna s audio biblickým vyučováním“. V průběhu posledních roků Zbyněk postupně navštívil mayangna komunity, některé i víckrát. Letos byl v únoru v Sacara Asang („Slepice v horském sedle“), v dubnu v Yapuwas („Zátoka krokodýlů“), v červnu Samasce a v Amaku a v říjnu Ahsawas („Zátoka želv“). Také Pavla letos v srpnu navštívila Samascu a Nawahwas. Zbyněk byl v listopadu ve Walakitanu na řece Coco.Území u řeky Coco je převážně území indiánů miskito. Tímto započal další projekt návštěv s biblickým audio vyučováním. Tentokrát mezi miskito komunitami.Letos jsme rozdali 380 USB některé s nahrávkami mayangna a některé už s nahrávkami miskito. Také jsme rozdali cca 10 rádií. Rozdali jsme cca 80 Biblí a cca 20 Gedeonských Nových zákonů.

Oživili jsme náš YouTube kanál „Misie Ježíše Krista“. Zbyněk začal nahrávat audia svědectví z výjezdů a také jsme tam vložili některá česká i španělská vyučování a svědectví. Navázali jsme spolupráci s pastory z církve Asambleas de Dios v Bluefieldu na Atlantickém pobřeží Nikaragui. Podíleli jsme se na obnovení radiového vysílání, a to jak finančně, tak i našimi nahrávkami v miskito. Radio Nový Jeruzalém vysílá z Bluefieldu, a vysílání je slyšet daleko do okolních miskito komunit.

Zbyněk byl letos několikrát nemocný, Eliška také a Pavla měla v srpnu covid. Ze všech nemocí a úzkostí Bůh nás vysvobozuje. Chvála Jemu. Díky Bohu za Jeho věrnost, za Jeho slovo a milost a milosrdenství, že jsme živí, zdraví a ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. A nic nás nedokáže odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Elišce bylo letos 10 let a v červenci byla pokřtěná ve vodě. V červenci a v srpnu s námi byla sestra Blanka z Čech.

Plány do roku 2022

Od února bychom znovu chtěli začít jezdit na misijní výjezdy, tentokrát hlavně mezi miskito. Souběžně budeme tvořit nový kanál na YouTube s nahrávkami miskito. V létě 2022 budeme žádat o další pětiletý pobyt. Práce je dost a Bůh otvírá nové příležitosti. Během příštího roku určitě chceme navštívit rodinu v Čechách. Pavla s Eliškou byly naposledy v ČR v roce 2018 a Zbyněk v roce 2019. Sdílíme s vámi jak shrnutí končícího roku, tak plány na příští rok, a to všechno jsou vlastně i náměty k dlouhodobým modlitbám za nás, za naši rodinu a za misii tady.

Děkujeme za vaši věrnost misii, že jsme spolu mohli být a stále jsme, i v tomto roce 2021, a věříme, že společně budeme pokračovat i v roce 2022. Děkujeme za vaše modlitby i finanční dary a vaší péči o nás. Děkujeme, že vám záleží i na lidech pro vás tak vzdálených, a přeci jsou před Bohem vzácní a nejsou zapomenutí v jejich končinách.

S láskou vaši v Kristu

Zbyněk, Pavla a Eliška Klingerovi 

Poslední zprávy od Klingerů: