Radka Rusínová přijala pět nových dětí

Zprávičky z farmičky

Do našeho chovu přibyla nová březí koza, žijeme v naději, že porodí dvojčátka, a to již za dva měsíce. Také se nám opět namnožila morčata. Všechny ovce máme březí a jejich letošní mláďata se těší dobrému zdraví. Dobrému zdraví se těší i další naše zvířata, z čehož máme velkou radost. Protože nám zemřela oslice Melody na nerozpoznaný rakovinový nádor, a děti na ni byly velmi fixované, pořídili jsme novou oslí holčičku, která se jmenuje Maude Muma Mandy. Ve volném překladu to znamená „silně milující matka.“
Výjezdy za farmáři jsme museli omezit z důvodu keňských voleb nového prezidenta. Tyto volby často provází násilí, rabování a ztráty na životech. Proto zatím z bezpečnostních důvodů nikam nevyjíždíme.


Jelikož zub času hlodá na našich králíkárnách a ostatních dřevěných chovatelských zařízeních, jsou opravy více než nezbytné. Opravu také potřeboval náš mafl, kterého jsme svěřili „odborníkovi“ a od té doby jsme neviděli ani „odborníka“, ani mafla. Proto chci touto cestou oslovit sponzory a dárce o peníze na nového mafla – kotoučovou pilu, anebo o zakoupení mafla + alespoň dvou náhradních řezných kotoučů v ČR a dopravení do Afriky.

Škola a děti

Školu jsme rozjeli poměrně úspěšně, ale nepovedlo se nám ji naplnit školu žáky tak rychle, jak jsme plánovali. Proto balancujeme na hraně udržitelnosti chodu školy. Protože si prostory pronajímáme, nikoliv vlastníme, jsou náklady na pronájem poměrně vysoké. Prosíme vás tedy za přímluvné modlitby, aby se škola zaplnila žáky a tudíž byly i finance na její provoz.
Do našeho projektu přibylo pět nových dětí – tři děvčátka a dva chlapci. Sedmiletá Gladwell, pětiletý Nicodemus, tříletý Joshua, jedenapůlroční Ruth Cherop a novorozená, mnou pojmenovaná Kristinka. Jejich maminka zemřela ještě před porodem Kristinky na rakovinu prsou s metastázemi do celého těla ve věku 25 let. Otec (27 let), těžký alkoholik, se dětí zřekl, ani je nebyl schopen živit. Děti jedly obden a někdy ani to ne. Znaly pouze mléko a ugali, nic jiného. Byla s nimi velmi obtížná domluva, protože krom kmenového jazyka (kalenjin s marakvet přízvukem) neuměly ani anglicky, ani svahilsky. Gladwel se jeví jako velmi chytré děvče, v krátké době se naučila komunikovat svahilsky a pomáhá nám v komunikaci s ostatními sourozenci.

Duchovní činnost

Práce na Boží vinici pokračuje, hlavně evangelizacemi mezi muslimy. Míváme s nimi opravdu velmi zajímavé rozhovory, nejen na duchovní téma, ale sdílí se s námi i v oblasti jejich osobního života. Třeba – jak to, že chovají psy, což vím, protože kupci mých štěňat jsou právě většinou oni. Bylo mi vysvětleno, že když si umyjí ruce po styku se psem, tak je chovat můžou.
Co se týče zvěstování a přibližování Krista našim dětem, tak i tady probíhá jejich výuka a poznávání Božího slova. Jelikož některé děti ještě neumí číst, používám k jejich výuce biblické příběhy vhodné jejich věku a chápání, písničky a dětské animované filmové příběhy na youtube.

S pozdravem z Keni Radka Rusínová, Ben, Kačenka, Abi a ostatní naše děti.

Poslední zprávy od Radky: