Zbyněk Klinger viděl na misijním výjezdu Boží zázraky

Milí, posíláme vám děkování za vaší účast na díle evangelia v Nikaragui. V listopadu byla naše misie v indiánské komunitě miskito v Siksa Yari. Přijel k nám Petr Ševčík, aby se výjezdu také zúčastnil. Zbyněk i Petr odjížděli z Jinotegy a vezli s sebou 7 Biblí v jazyce miskito, 26 španělských Biblí, 50 gedeonských nových zákonů ve španělském jazyce, 250 USB nahraných biblickým vyučováním v jazyce miskito, a 7 rádií na solární panel se vstupem pro USB. Také s sebou vezli kávu z místní sklizně a čokolády z Čech.
Cesta do komunity Siksa Yari byla dlouhá a náročná. Ve Walakitanu se k nim připojil bratr Ricardo. Obávané peřeje Kiuras bratři procházeli po strmém a skalnatém břehu. Bratr Ricardo natočil video:


Podle místních lidí Siksa Yari znamená dlouhý nebo také černý banán. Sestra Elida nám asi před rokem říkala, že v Siksa Yari není žádná evangelická církev, ale není to pravda. Komunita je silně katolická, je tam nový velký katolický kostel s velkým pozemkem a školou, kromě toho je v komunitě Moravská církev, evangelická církev El verbo (Slovo), evangelická církev Církev Boží, církev adventistů.
Na našem webu you tube si můžete poslechnout svědectví Zbyňka a Petra, jak jejich misie v Siksa Yari probíhala:


Zbyněk a Petr byli v komunitě 10 dní. V domě, kde bratři bydleli, byla několikrát bohoslužba, na kterou přišlo mnoho lidí. Lidé stáli i venku a poslouchali. Ricardo má v Siksa Yari velkou rodinu a některé lidi tam zná, což usnadňovalo kontakt a přijetí misionářů v komunitě. Zbyněk s Petrem a Ricardem navštívili mnoho domů, mnoho rodin a do některých se i vrátili pro potvrzení, jak pokračuje stav lidí, za které se modlili. Společně s bratrem Ricardem, který je miskito a umí výborně španělsky, se navzájem dobře doplňovali.
Každý den, hned brzy zrána se v domě, kde bratři bydleli, začali shromažďovat lidé s prosbou o modlitbu. Někteří přišli i z daleka, protože pověst o přítomnosti misionářů se rychle roznesla. Přišli i vlivní lidé z komunity a ujistili bratry, že mají jejich podporu i ochranu. Kromě svědectví, o kterých se Zbyněk a Petr zmiňují ve videu, (obrácení lidí, křty, uzdravení chlapce, který neslyšel, babička, která několik let nechodila, začala chodit, ochrnutá žena měla cit v nohou a začala jimi hýbat) se bratři modlili i za slepou dívku, která oslepla po pádu a po modlitbě začala částečně vidět.
Také navštívili muže, který kdysi přijal Pána Ježíše, nechal se pokřtít a zřejmě chodil i do církve. Potom zbloudil z Cesty a stal se z něj čaroděj. Za bratry přišel jeho příbuzný a prosil je, aby toho muže navštívili a modlili se za něj. Když k němu Zbyněk s Petrem a Ricardem přišli, bylo všude v místnosti tma, zatemněná okna a ten muž měl přes hlavu ručník, bál se světla. Měl vývod z těla, nechodil, byl nemocný. Vyprávěl jim, jak hrozné noční můry ho pronásledují a byl vyděšený a zbídačený. Nejdříve ten muž se znovu vydal Ježíši Kristu a obnovil s ním vztah. Potom se misionáři za něj modlili a pak se za ním byli ještě dvakrát podívat. Při druhé návštěvě už neměl hadr přes obličej a říkal, že se konečně dobře vyspal bez zlých snů a při třetí návštěvě už i vstal z lůžka a chodil. Když byl uzdraven ohluchlý chlapec, chtěl se nechat pokřtít, nakonec se křtilo 8 lidí. Mezi nimi i žena uzdraveného muže. Většina z pokřtěných se večer dostavila na shromáždění a přijmuli Večeři Páně. 18 lidí přijalo Pána Ježíše za svého Pána a Zachránce z toho 5 z nich se smířilo znovu s Pánem Ježíšem, a obnovovali jejich vztah.
Na zpáteční cestě nebezpečné peřeje bratři projížděli lodí:


Ještě se krátce zastavili ve Walakitanu pozdravit se s rodinou bratra Ricarda. Na Zbyňka se tam všichni těšili, hlavně děti. V krátkém videu, je také malý Gabriel. Nemá rodiče, žije u příbuzných chodí po domech, kdo mu dá jídlo a trochu pozornosti. Protože nemá protézu, chodí po čtyřech po rukách a na jedné noze. Zbyněk mu poslal velkou čokoládu z Čech:


Zbyněk a Petr měli náročnou zpáteční cestu lodí. Posádka cestou dost pila alkohol a cesta tak trvala o 1 den déle než obvykle. Díky Bohu a díky i vašim modlitbám se Zbyněk s Petrem navrátili v pořádku domů. My s Eliškou jsme také v pořádku.
Petr s námi zůstal ještě pár dní a vrátil se do Čech.
MOC vám děkujeme za modlitby a jsme vděční, že svědectví z misie s vámi můžeme sdílet.
Buďte požehnaní a buďte požehnáním.

S láskou
Vaši v Kristu
Klingerovi

Poslední zprávy od Klingerů: