Nové zprávy z Keni od Radky Rusínové

U Radky na farmě

Všem bratrům a sestrám v Pánu Ježíši Kristu přeji krásné, radostné, láskyplné, v Boží přítomnosti, ochraně a požehnání prožívané dny nového roku 2023.

Začneme zvířátky: Z původně pěti připuštěných krav zůstaly tři březí, dvě zůstaly jalové. Proto jsme museli inseminaci opakovat. Žel, inseminátor pochybil a místo dvou jalovic inseminoval jen jednu jalovou a druhou již březí, u které jsme málem přišli o telátko, jelikož inseminace je spojena také s hormonální léčbou. Nakonec bylo vše napraveno a my bychom měli mít správně připuštěno všech pět jaloviček. U tří dříve inseminovaných máme březost potvrzenou, u později inseminovaných čekáme na potvrzení.


Také vám chci poděkovat za vyšší finanční příspěvek, který jsme určili na pořízení další ušlechtilé jalovice. Nechali jsme vyšetřit na březost kobylku Grace, březost se u ní, žel, nepotvrdila. Co se týče naší oslice, ovcí a koz, zůstává vše při starém.

Obnovila jsem znovu kázání v církvích, ráda bych v tom i nadále pokračovala, pokud mi to můj zdravotní stav dovolí. Žijeme převážně mezi muslimy, takže moje evangelizační činnost je obrácena hlavně k nim, ale i k ostatním lidem. Jsou zde i tací, kteří si říkají křesťané, ale žel nejsou znovuzrozeni. Všichni tito lidé, o kterých píšu, potřebují neředěné evangelium, což je pro mnohé kámen úrazu, jelikož si Krista přizpůsobují k obrazu svému, namísto toho, aby se oni přizpůsobovali Kristu. Mnozí si Boha představují jako automat na plnění svých přání.

V lednu našim dětem začíná nový školní rok, ale jelikož se ceny školného a dalších potřeb školy se týkajících neskutečně navýšily, museli jsme dočasně přerušit provoz naší vlastní školy a nyní hledáme možnost vhodné výuky dětí. Šokující zprávou pro nás je nový zákon Keni, týkající se zrušení všech stávajících dětských domovů a sirotčinců. Zatím platí nařízení o pěstounské péči do výše pěti dětí u pěstounů, bez ohledu na počet dětí vlastních. Pěstounům stát nebude vyplácet ani sebemenší příspěvek pro tyto sirotky. Pokud tento zákon opravdu projde a začnou děti ze sirotčinců posílat k jejich příbuzným, kteří o ně nebudou mít zájem, nebo nebudou schopni z ekonomických důvodů se o ně postarat, je to v podstatě odsouzení těch dětí k prodeji na dětskou prostituci, k prodeji na orgány, nebo mohou skončit jako mladé manželky muslimů. Mnohé z nich mohou i zemřít nejen díky těmto praktikám, ale prostě a jednoduše – hladem. V lepším případě budou prodávány jak domácí služky a hospodářští sluhové.

Kvůli tomuto zákonu jsme nuceni hledat nové cesty a řešení, abychom se mohli i nadále sirotkům věnovat a dát jim vše potřebné, včetně vzdělání, pro jejich budoucí život. Ráda bych připomněla, že stále probíhá sbírka na nákup pozemku přes nadační fond KMS. Čím dříve se potřebné peníze sejdou, tím dříve se budeme moci o naše sirotky lépe a bezpečně postarat, tím také poroste naše služba a tím budeme více ekonomicky nezávislí. Věříme, že taková je i Boží vůle pro náš misijní projekt.

S pozdravem a přáním Božího pokoje Radka Rusínová, Ben a dětičky.

Poslední zprávy od Radky: