Podpořili jsme pronásledované křesťany v Číně

V rámci našeho projektu podpory pronásledovaných křesťanů a jejich rodin jsme podpořili naše bratry a sestry v Číně. Z pochopitelných důvodů nemůžeme uvádět příliš podrobností. Uvádíme ale autentické svědectví jednoho z takto podporovaných křesťanů. Nazvěme jej bratr Song:

„Kvůli tomu, že jsem se stal křesťanem a svědčil jsem dalším lidem o Ježíši, jsem strávil 3 roky ve vězení. Kvůli mučení, kterému jsem tam byl vystaven, nemohu nyní chodit. Mám také chronickou artritidu. V nejtemnějších dnech svého věznění jsem prosil Pána, aby mě už vzal k sobě, ale vždy mi láskyplně odpověděl, že můj čas ještě nepřišel a jeho milost je pro mě dostatečná. Děkuji Bohu také za mou drahou ženu a děti. Nyní, když jsem z vězení zpátky doma, vyhledávám každou příležitost ke sdílení své víry. Sloužím také jako starší v místní církvi. Díky Pánu za Jeho milost, která se projevila i skrze vaši finanční pomoc naší rodině. Umožnila mi udržet rodinu naživu a posílila naši víru, abychom nabídli celé naše životy ke službě Bohu.“

Na podporu pronásledovaných křesťanů můžete finančně přispět na účet NFKMS:

577409193/0300, var. s.: 1300

nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky