Čínští evangelisté jsou v čím dál obtížnější situaci. Naše podpora ale pomáhá služebníkům v sousedních zemích

Skoro se tomu nechce věřit. Již po mnoho let podporujeme ve spolupráci s misijní organizací Asia Harvest službu evangelistů v Číně a okolních zemích. A po mnoho let platilo, že služba čínských evangelistů, zejména mezi okrajovými etnickými skupinami v Číně, nesla hojné ovoce. Přibývalo Kristových učedníků i nových sborů. V několika posledních letech ale znovu a znovu přicházejí zprávy, že zvěstování evangelia v Číně se extrémně zkomplikovalo. Číně se postupně daří budovat dokonalý systém digitálního špiclování svých obyvatel na každém jejich kroku. A zejména se to týká těch, kdo jsou místním úřadům nějakým způsobem podezřelí. Prakticky okamžitě jak vyjdou z domu jsou zachyceni některou z nesčetných pouličních kamer se systémem rozpoznávání obličejů. Jsou nepřetržitě sledováni a okamžitě zatčeni, pokud se pokusí o jakékoli křesťanské aktivity. Mnoho ze služebníků, které jsme dlouhé roky podporovali, proto nuceně přerušilo své evangelizační aktivity.

Skoro se tomu nechce věřit. Po celou dobu historie církve platilo, že každý pokus o pronásledování křesťanů vedl zpravidla jen k pročištění církve a v konečném efektu k jejímu růstu. Máme naději, že Boží království si najde cesty ke svému šíření i v současné Číně. Zároveň ale vidíme, jak se nám před očima chystá scéna pro dobu konce. Dobu, kdy Boží nepřítel Antikrist rozpoutá nejhorší několikaleté pronásledování všech křesťanů. Ale také, jak mnozí věříme, dobu, kdy bude zvěstováno evangelium v Boží moci každému člověku.

Prosíme, modlete se za naše čínské bratry a sestry. V současné době byla naše podpora, kterou jsme právě nedávno znovu poslali, poskytnuta evangelistům ze sousedních zemí. Jedním z nich je:

Bratr Damber z Bhútánu

Tento 57-letý evangelista pokračuje spolu se svou ženou a třemi dospělými dětmi ve zvěstování evangelia v izolovaném buddhistickém království Bhútán. Jeho služba zahrnuje etnické skupiny Drukpa, Lama a Magar. Navzdory všem potížím a odporu byl poslední rok zatím nejplodnějším rokem jeho služby. Jen za posledních 6 měsíců mohl vést ke Kristu celkem 55 lidí. Damber tráví mnoho času také povzbuzováním a vyučováním nových křesťanů.

Dalšími služebníky, kteří budou podpořeni z našich peněz, jsou Dorjee Tawang, který slouží mezi lidmi z etnika Monpa na indicko – tibetské hranici, a bratr Danh, který pracuje mezi Khmery ve Vietnamu.