Evangelium na postupu

Již několik let podporujeme ve spolupráci s organizací Asia Harvest čínské misionáře. Nedávno jsme zaslali další sumu financí od českých dárců a obdrželi nové informace o námi sponzorovaných služebnících:

Bratr Shi – Čína

Padesátiletý bratr Shi pokračuje ve své práci mezi třímiliónovou komunitou Bouyei v Jihozápadní Číně. Méně než jedno procento z nich jsou křesťané. Během posledního půl roku pokřtil ve dvou místních vesnicích dohromady 12 nových věřících. Celkem přišlo skrze jeho službu k Pánu více než 240 lidí. Jeho vizí je vytrénovat a vyslat týmy misionářů mezi další nezasažené skupiny v Číně. Za rok by měli vyslat první manželský pár. Prosíme, modlete se za to.

Bratr Yu – Čína

42-letý bratr u je misionářem mezi lidem Tujia v jihozápadní Číně. V prefektuře, v níž žije, je více než 700 tisíc lidí z národa Tujia a jen několik málo procent z nich jsou následovníci Ježíše.. Za posledních 6 měsíců pokřtil tento služebník 37 nových věřících. Mnoho z nich jsou příbuzní jeho ženy. Za posledních několik let přivedl k víře celkem 142 lidí, z nichž mnozí zůstali věrní až doposud. Bratr Yu píše: „Prosím, modlete se za to, abychom byli schopni vyslat nové misionáře do vesnic komunity Tujia, ve kterých nikdy neslyšeli evangelium, v provinciích Hubei, Guizhou a Sichuan.“

Bratr Di – Čína

43-letý bratr Di a jeho žena zakládají nové sbory mezi několika nezasaženými skupinami lidu Qiang a mezi Tibeťany Amdo v západní Číně. Za posledních 6 měsíců pokřtili celkem 21 lidí, které přivedli k víře v Ježíše. Za posledních několik let bratr Di a jeho spolupracovníci vedli ke Kristu více než 120 lidí, třebaže někteří z nich odpadli pod intenzívním tlakem místní policie a buddhistických mnichů. Bratr Di píše: „Prosím, modlete se, aby přišla spása mezi místní lidi. Nedávno jsme obdrželi písemné varování od místních úřadů, zakazující nám sdílet evangelium mezi etnickými menšinami. Chceme ale více poslouchat Boha než lidi a pozvat letos ještě více dětí do našich evangelizačních programů, aby mohly slyšet pravdu.“

Sestra Ester – Vietnam

V posledních měsících svědčila 84 lidem, z nichž 36 činilo pokání ze svých hříchů a vyznalo víru v Ježíše. Za posledních několik let uvěřilo skrze její službu více než 250 lidí. Mnozí z nich jsou chudí farmáři a rybáři z kantonských, khmerských a taiských etnických skupin. V očích tohoto světa jsou bezvýznamní, ale vzrůstající počet z nich nachází spásu v Kristu. Prosím, modlete se za růst a dobré ovoce této služby.

Bratr Amasai – Vietnam

61-letý Amasai sdílí evangelium při každé příležitosti. Za posledního půl roku svědčil o Kristu 124 lidem, z nichž šest činilo pokání. Za poslední rok pokřtil 14 nových věřících. Amasaiovým břemenem je vytrénovat nové učedníky, kteří by přinesli evangelium mezi nezasažené. Mnoho svého času stráví tréninkem více než 120 křesťanů, které v uplynulých letech přivedl k víře. Prosím, modlete se za Amasaie a jeho práci mezi kantonskými, khmerskými a taiskými skupinami.

Bratr Heman – Vietnam

Během posledních let vedl 34-letý evangelista Heman ke Kristu více než 260 lidí, převážně z kmene Churu, který žije u hranic s Kambodžou. Heman prosí o modlitby za ty, kteří odpadli, a aby byla zlomená démonická moc místních čarodějů a lidé byli uvolněni ke slyšení evangelia.