Boží zázraky v Kambodži

Náš nový misionář Luboš Patočka navštívil počátkem roku s českým misijním týmem Kambodžu. Zveřejňujeme krátkou zprávu z jeho výjezdu:

Misie nám začala před pár dny. Marcela sdílela Boží lásku, Štěpán svědectví o uvěření a já jsem pak kázal o Pánu Ježíši. Někteří, kteří byli předtím nevěřící se s námi modlili modlitbu spasení a pak jsme jim sloužili službou uzdravování. Začali jsme dvěma slovy poznání – o ženě, které Bůh chce uzdravit břicho – opravdu tam byla – byla po operaci a bolelo ji to. Po třetí modlitbě za uzdravení jí bolest zcela opustila. Pak jsme pokračovali slovem poznání o někom, komu chce Bůh uzdravit palec u nohy. Byla to mladá dívka. Při fotbale si buď narazila nebo nalomila palec u nohy. Na první modlitbu byla okamžitě uzdravená a další den o tom svědčila na shromáždění. Pak se Marcela modlila za paní, která nebyla schopná číst Bibli, protože by potřebovala brýle – a byla uzdravená. Může číst bez brýlí. Pak jsem měl slovo poznání o někom, koho bolí nohy. Vystartoval pastor, který nás tam pozval a ještě než si sedl na židli, abych se za něj pomodlil, byl uzdraven, jen jak vyšel pro uzdravení. Myslím, že každý z nás se modlil za uzdravení a byl svědkem okamžitých zázraků.

Služební tým

Další den jsme potom vyučovali v církvi mladé lidi. Dopoledne jsme nejprve kázali o Kristu, protože tam bylo více než polovina nevěřících. Byli ale připraveni přijmout Krista a víc než 10 se s námi modlilo. Potom jsme jim prorokovali. Odpoledne jsme se modlili se se vzkládáním rukou za každého jednoho, kdo byl na semináři. Mladí lidé se velmi otevřeli. Při chvalách jsme tancovali. Potom jsem já všechny vedl ke křtu Duchem Svatým a k mluvení jazyky. Na všechny jsme vzkládali ruce, aby mohli mluvit jazyky. A nejenom, že mladí lidé začali mluvit jazyky, ale po několika společných modlitbách v jazyku vidělo více než 10 lidí dohromady nějaký obraz od Pána Ježíše. Nikdy předtím dary proroctví neměli.

Pak jsme cestovali do Koch kongu u moře. Jsme ve sboru, kde znají dary jazyků a uzdravování a vyhánějí démony, ale neznají a neaplikovali dary proroctví a dary výkladu jazyků. Dnes jsme o tom, co budeme zítra vyučovat, diskutovali s pastorem Sarouenem. Byl velmi nakloněn tomu, abychom vyučovali o darech proroctví a výkladu. Sám byl připraven přijmout dar proroctví, tak jsme na něj vzkládali ruce, prorokovali mu a těšíme se, že zítra už třeba něco dostane a bude sloužit s námi. 

Zdraví Luboš, Štěpán a Marcela