Chajim a Icak

Nové svědectví od naší modlitební misionářky v Jeruzalémě „Květy“:

Přišli na doporučení blízkého modlitebního domu. Chajim, v Ježíše věřící ruský Žid, a jeho kamarád Icak, rodilý Izraelec, čtoucí Toru.

Přinesli mi dort, aniž by tušili, že jsem měla právě narozeniny. Večer jsme ho u dobré kávy jedli, povídali si a četli ze Starého zákona. Tedy, Icak každé téma, o kterém jsme hovořili, pohotově našel ve své Toře a hebrejsky nahlas přečetl. A Chajim to překládal do ruštiny. Byl to krásný večer. Ráno na modlitební přišel Chajim a Icak, že tedy bude číst místa k našemu tématu. Přišlo také na Nový zákon, ale Icak říká:,,To neznám a nikdy jsem nečetl.“ Nabídla jsem mu ke čtení naší Bibli v hebrejštině, a tak četl o Ježíši. Nakonec jsme se za něj modlili a žehnali mu. Byl nadšený, radostný a požehnaný, a my také.

Z Československého domu modlitby v Jeruzalémě „Květa“