Nová vlna pronásledování křesťanů v Číně

Již po mnoho let podporujeme ve spolupráci s organizací Asia Harvest evangelisty z Číny. Nedávno jsme jim poslali další finanční podporu od českých dárců a dostali jsme tyto nové zprávy o služebnících, kteří z ní budou podpořeni:

Bratr Shi – Čína

52-letý bratr Shi pokračuje spolu se svou ženou ve službě přibližně 3 miliónům nezasažených lidí v etnické skupině Bouyei v jihozápadní Číně. Křesťanů je mezi nimi méně než jedno procento. Za posledních šest měsíců pokřtil ve dvou vesnicích dohromady 31 nových křesťanů. Od té doby, co jsme začali bratra Shi v jeho službě podporovat, skrze něj uvěřilo přibližně 320 lidí. Bratr prosí o modlitby, aby Bůh zmocnil křesťany z komunity Bouyei, aby dokázali být světlem a solí mezi milióny ztracených lidí okolo nich, zvláště v podmínkách, kdy začíná nová vlna intenzívního pronásledování všech křesťanů v Číně.

Bratr Di – Čína

45-letý bratr Di a jeho žena zakládají sbory mezi několika nezasaženými skupinami Qiang a mezi tibetskou komunitou Amdo v západní Číně. Za posledních 6 měsíců pokřtil dohromady 39 nových věřících z lidu Qiang. Celkem přivedl ke Kristu 162 lidí, třebaže někteří z nich znovu odpadli pod intenzívním nátlakem místních úřadů a také buddhistických mnichů. Bratr Di píše: „Prosím, modlete se za naši práci. Jsme pod intenzívním tlakem. Navzdory tomu ale letos plánujeme pokračovat ve sdílení dobré zprávy ve všech vesnicích v naší oblasti.“

Bratr Yu – Čína

43-letý bratr Yu je misionářem mezi lidmi Tujia v jihozápadní Číně. V oblasti, ve které působí, žije více než 700 tisíc lidí z této komunity, a jen velmi málo z nich jsou křesťané. Za posledních 6 měsíců pokřtil 42 nových věřících, celkem jich přivedl k víře 222, z nichž mnozí se odstěhovali do jiných oblastí. Bratr Yu napsal: „Prosím, modlete se za více dělníků pro sklizeň žně mezi lidem Tujia v několika dalších provinciích, kde ještě neslyšeli o Ježíši Kristu.“