Církev v Izraeli roste

P1060278.jpg

S malým zpožděním přinášíme dopis od naší modlitební misionářky v Izraeli Aleny Krausové:

Vážení přátelé a příznivci Izraele, zdravím vás tentokrát z Jeruzaléma, kde jsem se octla díky Božímu zásahu. Izrael slaví během příštích dnů 14. a 15. května 70-ti leté výročí od svého založení v roce 1948. Před několika týdny jsem prožila velmi silnou touhu být v těchto dnech v Jeruzalémě. Prosila jsem o tu možnost Pána, navzdory tomu, že to bylo lidsky nemožné. Nakonec mě požádala organizace o výpomoc na tři týdny před mým odjezdem na dovolenou ohledně koordinace západní Evropy, pro kterou teď nemá člověka. Prožila jsem, že Pán mě vyslyšel a těším se na svůj volný den, který je v datu oslav, že se k nim budu moci osobně připojit. Mám na základě Božího povolání smlouvu s vedením JHOPFANu na službu v Eilatu, vím, že tam je teď moje místo. Jsem tam už rok a pokud Pán potvrdí další čas skrze přidělení pracovního víza, které je v procesu, věřím, že tam budu i v příštích letech. Proto je to pro mě zázrak, být teď v tak prorocky klíčové době právě tady v Jeruzalémě.

Situace s  mým současným, minulý rok přiděleným ročním dobrovolnickým vízem byla dramatická. Ihned po udělení víza volali z ministerstva vnitra, aby organizace vrátila můj pas, protože zjistili, že už na vízum nemám nárok a oni ho udělili „omylem“. Poté zase pas vrátili s tím, že už vízum nemohou zrušit, protože „jsem v systému“. Vlastně už jsem v posledních dvou letech dostala dvakrát vízum takovým způsobem, že to překročilo zákonnou hranici doby možnosti trvání dobrovolnického víza. Za tím vším vidím Boží ruku. On vládne nade vším, život s ním je plný zázraků. Pracovní vízum, o které je teď zažádáno, neznamená, že tady budu pobírat plat nebo platit daně, ale je to statut, který by mi umožnil pokračovat ve službě Izraeli. Prosím modlete se za moje nové vízum, aby Pán skrze jeho přidělení potvrdil svoji vůli ohledně dalšího pokračování ve službě.

Přijela jsem do Jeruzaléma den předtím, kdy se u nás v Domě modliteb v Jeruzalémě sjelo kolem stovky mesiánských a arabských pastorů z celého Izraele k modlitbám za naplnění Velkého poslání v Izraeli, které Pán Ježíš udělil na Olivové hoře nedaleko od místa, kde sídlíme. Můj podíl na akci bylo několikahodinové krájení okurek na saláty a čištění zelených fazolek pro asi 140 lidí celkem. Tuto akci koordinujeme celosvětově každý rok 10.května. Z naší země a Slovenska, kam jsem poslala více než tisíc mailů s pozváním k této akci (z toho asi 250-ti pastorům), mi přišlo 6 odpovědí. Celkově se k nám ale připojily sbory a skupiny na více než 8000 místech po celém světě. V Izraeli vzniklo minulý rok kolem 70-ti nových kongregací a okolo 500 lidí bylo pokřtěno. Každý měsíc 21. je vyhrazen na všech strážích plně jen pro modlitby za Izrael a máme v tento den půst za Izrael, ke kterému povzbuzujeme i vedoucí kongregací. Naše podpora izraelským sborům je duchovní i finanční skrze tzv. fond žně. Vidíme, že Bůh jedná a odpovídá na modlitby svého lidu zde v Izraeli, stejně jako po celém světě. Vidíme také mocný pohyb Ducha svatého v dalších zemích vize Izaiáš 19, například v Íránu, kde je masivní probuzení v podzemní domácí církvi a nejrychleji rostoucí církev v regionu navzdory hrozbě vězení a trestu smrti za konverzi ze strany represivního režimu. Některé zdroje uvádějí až 3 miliony obrácených křesťanů a exponenciální růst v současnosti.

Alena Krausová