Boží láska v akci

Mešak s rodinou

Náš keňský misionář Mešak Okumu bilancuje uplynulý rok své služby:

V roce 2018 jsem úspěšně pokračoval v programu výcviku pastorů a církevních vedoucích pod názvem “Samaritánská strategie”, jehož cílem je zvěstování evangelia v celé šíři – ne pouze slovy, ale také skutky. Během roku jsem měl na svých seminářích možnost vyškolit dohromady 120 vedoucích z více než 50 církví a denominací, kteří získané poznatky přenesli do svých církví. Výcvik se odehrával hlavně ve třech místech – Kayole v Nairobi, Mariakani v Mombase a konečně ve městě Byumba v severní Rwandě. Způsoby, jakými se moji studenti rozhodli prakticky ukázat svému okolí Boží lásku, byly velmi kreativní, a zahrnovaly kupříkladu úklid okolí jejich komunity, poskytování bezplatné zdravotní péče, vytváření nových pracovních možností, biblické studium pro opilce, pomoc ohroženým mladým dívkám, ale třeba také zřízení skříňky první pomoci na komunitním fotbalovém plácku. Bylo to někdy docela legrační a já jsem vděčný Bohu, že jsem mohl být u toho a že si mě použil. Každé dva měsíce jsem také organizoval setkání bývalých účastníků seminářů, kde si mohli vyměňovat své praktické zkušenosti ze služby a navzájem se povzbudit. Zde je jeden z příběhů:

Biskupa Michaela ze služby Mount Zion Mission Ministries jsem znal více než sedm let. Zúčastnil se mého vyučování ve slumu Korogocho v roce 2013. Nyní mi pomohl zorganizovat moji službu v Kayole v roce 2018. Znovu navštěvoval mé lekce , aby na nich poskytl morální podporu několika dalším účastníkům ze své církve, jakož i dalším vedoucím, které tam osobně pozval. Po ukončení kurzu biskup Michael naplánoval dva různé programy setby”, které také úspěšně uskutečnil. Jedním byl úklid říčních břehů nedaleko od jeho církve. To bylo dobrou příležitostí, jak ukázat jejich sousedům, že čisté okolí má své výhody, a zároveň je přitom mohli zvát na lékařský tábor, který pořádali zanedlouho potom.

Nemocní čekají na bezplatné ošetření

Zorganizovat lékařský tábor bylo značně náročné. Podařilo se pro něj získat dobrovolníky z řad lékařů, zdravotních sester i lékárníků. Členové církve oslovovali farmaceutické firmy s prosbou o dar léků. Když bylo vše připraveno a zařízeno, tábor mohl být zahájen. V jeho průběhu mohlo být ošetřeno mnoho nemocných, kteří si nemohli kvůli své chudobě zaplatit ošetření v nemocnici. Zároveň to byla výborná příležitost sdílet s nimi důvod, proč jim křesťané zadarmo pomáhají. Křesťané s nimi mohli sdílet dobrou zvěst o Boží lásce a výsledkem bylo několik nově obrácených lidí, kteří začali navštěvovat církev.

Pokračoval jsem také ve své službě pastora místního sboru Ngong Pentecostal Church. Nebylo to někdy lehké spojit, ale z Boží milosti jsem to zvládl. Během roku nám přibyli nějací noví lidé a pokračovali jsme ve sdílení praktické Boží lásky s našimi bližními. Začali jsme provoz dětské školky pro nejchudší děti z okolí. Začali jsme se 16 dětmi a dvěma učiteli z našeho sboru. Na základě toho se dva z rodičů dětí zapojili do naší církve.

V říjnu jsme uspořádali sborový pracovní den, v jehož průběhu jsme vysekali keře vedle silnice, které bránily ve výhledu. Přitom jsme měli naprosto přirozené příležitosti sdílet evangelium s lidmi, kteří se nás ptali, co to děláme a proč.

Začali jsme také připravovat stavbu nové sborové budovy, protože ta stará dřevěná už pomalu dosluhuje.

Expanduje i má služba mezi Masaji. Otevřeli jsme novou církev v osadě Kibiku a pověřili jsme jejím vedením pastora. Práce mezi Masaji vyžaduje hodně trpělivosti, protože špatně přijímají lidi “odjinud”. Jsou uzavřená komunita a nejlépe jim mohou posloužit jejich vlastní křesťané. Měl jsem ale přesto častější příležitosti kázat v jejich sborech.

Mešak Okumu