Město pokoje

Jeruzalém

Z Izraele zdraví „Pavel“:

Milí přátelé, přeji vám pokoj našeho Pána do Nového roku! Vzhůru k němu, neboť On jediný nám dá, po čem opravdově toužíme – upokojení srdce. I samotné slovo Jeruzalém nese stejný význam (Jeru+…) -šalom = pokoj, ale také úplnost, celistvost. To je to město, které si zvolil Hospodin k přebývání navždy, a jinde to ani nemohlo být. Vždyť on ze srdce nenávidí násilí a ty, kdo jej páchají. To je to město, které usiloval Ješua získat pro sebe a přivést k pokoji. To se nepodařilo, lidé nechtěli, a tak byli násilím vzati pryč. Od té doby leželo v troskách, než se naplnil čas a podle jeho zaslíbení a slov proroků se Židé vracejí zpět do zaslíbené země. Co tam však naleznou? Pokoj stěží, neboť město je ozbrojené až po uši. Ale dárce pokoje je tu stále, a čeká. Čeká na Židy, Araby, čeká na mě i na tebe. Vzhůru k němu, neboť On je hotov přemoci náš malý ‚svět‘ a uklidnit nás, abychom mohli naplno žít a sloužit mu jak se patří.

Podzim – tato mladá žena, o kterém jsem již psal, nyní již pevně věří a dělá první kroky víry, chvála Bohu! Chodí do našeho společenství.
Katka – další mladá žena k nám chodí do muzea a tráví hodiny v rozhovorech nad Písmy – dělá nám všem radost jak se vrhá za poznáním.
O Vánocích přišlo do ‚našeho‘ muzea a přilehlých prostor kavárny a církve asi 2 tisíce hostů, z velké části Izraelců. Byl pro ně připraven koncert, bohoslužba i občerstvení. Nemálo lidí se chtělo dozvědět více o významu tohoto svátku a upřímně se ptali na nad stěžejní témata jako je osoba Mesiáše, či proroctví o něm, historie církve i dogmatu apod. Nemálo mladých lidí byli studenti nábož. škol. Byli jsme vděčni, že k nám byli posláni! Jistě jednou uvidíme ovoce 

Váš, Pavel