Přibývá králíků i návštěv

Z Keni píše naše misionářka Radka Rusínová:

Dobrý den, ráda bych Vás znovu informovala, co se stalo v poslední době na misii v Keni. Letošní rok byl opravdu bohatý na návštěvy, za což jsme moc vděční. Po skupině pěti mladých z různých křesťanských společenství přijel jeden manželský pár z našeho sboru Slovo života a dva podnikatelé, specialisté na vodní díla a rybí farmy. V loňském roce jsme žádali EU o grant na rozjetí rybí farmy, která by byla schopna pokrýt většinu našich nákladů a zároveň zaměstnat i místní obyvatele nebo do budoucna děti z našeho projektu. Už od začátku nám bylo řečeno, ať nepočítáme s tím, že bychom uspěli, protože Keňa není na programu podporovaných států. Přesto, když četli o našem projektu, řekli, že patří k nejlepším, co kdy viděli. Bohužel, byli jsme pod čarou, jelikož Keňa není v kurzu. Nicméně přesto se stal zázrak. My jsme podali tento projekt znovu, tentokrát podložený modlitbou, a díky pomoci těchto 4 lidí bylo schváleno, že zde mohou provést podnikatelský záměr. EU těmto lidem zaplatila veškeré výlohy na pobyt u nás, kontrolu naší práce i jednání s českou ambasádou. Toto se stalo naší vyslyšenou modlitbou. Tito podnikatelé byli polohou námi vybraných pozemků velmi nadšeni a udělali rozpočet, kompletní podnikatelský plán. Při návštěvě dali sponzorský dar několika dětem, koupily se matrace a potřeby do školy. Odjížděli od nás velmi spokojeni, ale říkali, že člověk sedící na ambasádě je proti tomuto podnikatelskému záměru. To jsem vzala jako osobní výzvu a intenzivně jsem se modlila za to, aby byl člověk na ambasádě vyměněn. Podnikatelé řekli, že je to nesmysl, protože jsou nevěřící, ale ať se prý klidně modlím, když tomu věřím. Ale Bůh je silnější a kompletní osazenstvo bylo na ambasádě vyměněno.

Nyní je náš projekt znovu podaný na EU a my máme víru a prosíme o vaše modlitby, aby nám to bylo schváleno. Má to však malou překážku. EU chce, aby ten pozemek byl náš. Je to ten stejný, kde jsme chtěli postavit náš dům, misijní stanici, dětský domov a do budoucna i školu. Opravdu nevím, zda nás EU vybere či nikoliv, přesto bychom tento pozemek rádi získali už jen proto, že nesmyslně platíme nájmy někomu za něco, co nikdy nebude naše. Proto Vás pokorně prosíme o sbírku na tento pozemek. Cílová částka pro první část pozemku je 200 000,-Kč. Do budoucna bychom rádi dokoupili přilehlé pozemky kvůli výše jmenovaným stavbám a plánům.

Dále jsme dětem změnili školu, protože v původní nám je okrádali. Děti si velmi polepší, budou mít 2x v roce školní výlet, 10 lekcí plavání a máme slíbeno, že bude rozjeta i výuka počítačů. Momentálně mají k dispozici 1 počítač a ve chvíli, kdy škola zakoupí druhý, bude tento předmět realizován. Dětem se také zlepší jídelníček, který jsme s panem ředitelem sestavovali osobně. Já zde budu děti také vyučovat nějaké předměty, především Bibli, zemědělství, slušné chování a volnočasové aktivity. Děti budou mít krásné slušivé uniformy, ne jako ty předešlé, vyšší kvalitu vzdělávání a s tím i nový nákup učebnic. Nebudou mít už jen 2 učebnice, ale každé z nich bude mít svých 8 knih, které orazítkujeme a budou si je ročník po ročníku předávat. Na tyto učebnice bychom rádi získali sponzorský příspěvek. Celkem potřebujeme 21 setů po 1200,-Kč. V současné době se nám povedlo sehnat 7 setů.

Přejdu ke zprávám z farmy. Chov králíků nadále velmi prosperuje, máme více jak 50 boxů a neustále nové odchovy, takže jsme v této oblasti opravdu úspěšní. Naše nová koza, která byla zakoupena díky finanční podpoře KS Liberec, odstavila kůzle a doufáme, že v příštím roce budeme mít od ní nového potomka. Bohužel, jak jsem již dříve předesílala, slepice zestárly a museli jsme velkou část prodat na maso, protože snůškové období u nich bylo ukončeno. A ačkoliv jsme díky jednomu programu získali malé finanční prostředky na nákup nových slepic, byly nemocné a téměř o všechny jsme přišli. Podotýkám, že prodej vajec je pro naši farmu velice důležitý. Dále máme chov kachen, krůt, hus a perliček. Bohužel jsme omezeni velikostí farmy, která je nám už malá, nemáme kam expandovat a jakékoliv zvyšování počtu zvířat je pro nás velmi náročné. Kapacitu máme pouze na nákup nových slepic. Jaký užitek je z naší farmy v současné době? Zlepšujeme výživu našich dětí, které si králičí maso velmi oblíbily, jak na český tak i na keňský způsob. Pomáháme zdejším farmářům rozjíždět nové chovy, těm lepším dáváme zvířata zdarma a s těmi ostatními děláme výměnný obchod králíků za slepice. Ozval se nám jeden hotel, že by rád od nás odebíral pravidelně králičí maso, avšak chtějí minimálně 20 kusů najednou, na což bychom potřebovali dalších 8 králíkáren, abychom tento závazek mohli splnit. Zrovna tak hlavní město Nairobi by od nás rádo odebíralo za velmi výhodných finančních podmínek, ale to bychom museli zvýšit kapacitu aspoň o dalších 20 králíkáren.

Děkujeme všem sponzorům, kteří na nás myslí a podporují nás, ale také těm, kteří se za nás pravidelně modlí nebo nám jen fandí a říkají o nás ostatním. V současné době s námi trvale žijí 3 studenti, kteří nemají kam jít – Samson, Byron a Faiza.

Bůh Vám žehnej.

Radka Rusínová