Vypůsobit žárlivost

Jeruzalém

Z Izraele píše náš misionář „Pavel“:

Milí přátelé, doufám, že se vám dobře daří a můžete i uprostřed těchto svátků duchovně žít. Mně osobně dělá radost vidět Boží lid, který si připomíná a očekává. Hledíme do minulosti na velké Boží dílo, vyhlížíme Kristův příchod a tak můžeme dnes naplno žít. V Izraeli je podle odhadů asi 25 tisíc věřících a je krásné vidět jak milují svého Pána. Vždyť se také jako národ načekali!
Někteří jdou s kůží na trh a otevřeně hlásají evangelium. Na těchto stránkách odvážní věřící šíří dobrou zprávu. Následně potom komunikují s lidmi, kteří se ozvou, hlavně přes FB: https://www.oneforisrael.org.

Každý den mám příležitosti zvát lidi k poznání Boha Izrale, k poznání jejich vlastní historie i Svatých písem. Kupříkladu u přátel, při šabatových večeřích, či (jako v posledním případě) na procházce pouští. Tu zase pro představu několik z nich:
Jan – anglický žid.spisovatel, který právě dopsal knihu o anglickém sionismu a dobře zná i českou historii, Bůh Bible se mu ale zdá příliš tvrdý. Byl ale velmi dotčen mým osobním svědectvím a chce se znovu setkat.
Sára – kaldejská (odkud odešel Abraham) křesťanka – byla uzdravena, více let trpěla neidentifikovatelnou nemocí projevující se bolestmi končetin. Nyní zdráva.
Tomáš – vědec, který věří v nadpřirozenou moc, ale ne osobu. Po diskuzi na toto téma se teprve otevřel se svou bolestí nad ztrátou rodiny v holocaustu. To je časté – lidé presentují své přesvědčení proč nemohu věřit. Ve skutečnosti jde o emocionální zranění, které vedlo k odklonu víry/důvěry v Boha. Zlovůle v náboženství či jeho představitelů potom skýtají dostatečně silný argument k nevíře. Je naší povinností jim pomoci odhalit tento podvod a ukázat na Boha, který léčí, zaceluje a dává plný život.
S bratrem Samem jsem provázeli jednu místní rodinu a nakonec se jej syn zeptal jestli je šťastný z volby, kterou udělal (následovat Ješuu). Jeho vlastní máma mu odpověděla: „copak nevidíš jak září…?!“. A o to usilujeme – vypůsobit žárlivost…
Antonín – zachovává judaismus, přitom ale používá i pohanské praktiky, včetně uctívání země a přírody. Byl dotčen mým svědectvím nového života víry, zejména schopností přijímat druhé a odpouštět jim. Vedli jsme rozhovory nad žid. biblí a představou Boha. Je až k nevíře jak mnoho Izraelců „nevidí“ Boha, který se jim představuje na stránkách jejich vlastních Písem a vyhledávají různé východní praktiky. Modlím se za každého z nich.

Důvěřuji Pánu, že mi otevře vhodnou cestu vpřed, a díky vám za vaše přímluvy.

Z města Velikého krále,

Pavel