Práce v Jižním Súdánu pokračuje

Nedávno jsme začali podporovat misijní službu českých křesťanů v Jižním Súdánu. Zde jsou některé nové informace:

Vážení a milí přátelé Jižního Súdánu, zasíláme vám aktuální informace o práci našeho spolku a o vývoji v zemi.

Za jednoznačný úspěch považujeme, že se nám daří předat financování vzdělávání některých sirotků z „našeho“ sirotčince organizaci Nadace Mezinárodní potřeby. V rámci pilotního projektu převzala NMP podporu 5 dětí na základní škole, 2 na střední a jednoho studenta na univerzitě. Náš Spolek nadále podporuje 13 dětí na základní, 6 na střední a jednoho vysokoškoláka. Našim cílem je postupně předat „do péče“ NMP všechny sirotky, neboť se domníváme, že svou práci dělají na lepší úrovni, než jsme „amatérsky“ schopni dělat my.

Odeslali jsme peníze na honoráře pro „naše“ spolupracovníky na druhé pololetí 2019 (9200 USD). Struktura podporovaných se mírně mění v souvislosti s tím, jak se těžiště práce přenáší z Toritu do Ame. O podpoře rekonstrukce dalších budov v Ame zatím jednáme.

Bratr biskup Bernard směřuje během příštího roku k ukončení svého „arcibiskupství“ – chce se pak soustředit výhradně na rozvoj komunitního střediska s biblickou školou v Ame.

Manželé Jonáš a Joan a jejich syn Samuel zatím zůstávají v Ofirice, kde s velkým osobním nasazením udržují v chodu zdravotní středisko. Je nicméně zřejmé, že dlouhodobě tento stav nebude udržitelný – část místních kvůli nedostatku jídla oblast opustila, do sousedství přitáhl nepřátelský kmen, který mimo jiné unesl jednu čtyřletou dívku, cesty jsou stále nebezpečnější kvůli přepadávání, letošní záplavy při období dešťů byly větší než obvykle. Jonáš a Joan mají naši morální podporu (pravidelně si píšeme) a dostávají finanční podporu (po dvou stech USD měsíčně), ale to, co by potřebovali nejvíce, tedy posilu dalších pracovníků, jim nyní nejsme schopni my ani br. Bernard poskytnout. Je proto pravděpodobné, že časem také přesídlí do střediska v Ame. Bratr Solomon s manželkou Helen a synem Timothym jsou v pořádku.

Situace v zemi je stále komplikovaná. Při naší cestě počátkem roku místní odhadovali pravděpodobnost zlepšování situace oproti propadu do opětovného chaosu tak „50:50“. Pokud jsme schopni posoudit, situace se v tomto příliš nezměnila – na cestu rozvoje a míru se země zatím rozhodně nevydala. Jakou roli v tom hraje situace u severního souseda (tedy v Súdánu), kde padl mnohaletý diktátor Bašír, není jasné – někteří říkají, že je to pro Jižní Súdán dobrá zpráva, jiní, že špatná.

Naše práce byla v tomto pololetí komplikována nemocí předsedy Spolku Rosti Staňka, který prodělal v červnu onkologickou operaci. Zotavování probíhá díky Bohu dobře a máme naději, že léčba nezanechá žádné následky. Děkujeme za modlitby. Z větších výdajů plánujeme ještě letos odeslat dar na další rozvoj střediska v Ame – o jeho výši a přesném účelu ještě jednáme. Cestu do Afriky letos nechystáme – dá-li Nejvyšší a situace to umožní, zorganizujeme vyučovací konferenci v Ame příští léto.

Nadále hledáme spolupracovníky, modlitební podporovatele, dárce. Děkujeme všem, zůstaňte s námi a modlete se za Jižní Súdán i za nás.

Podívejte se na krátký dokumentární film s poděkováním místních lidí za potravinovou pomoc v roce 2018 na našem kanále na YouTube.

Vít Šmajstrla, místopředseda Spolku pro Jižní Súdán