Příběh Risper

Risper na univerzitě

Již po mnoho let podporujeme ve spolupráci s naším keňským misionářem Mešakem Okumu chudé děti z neúplných rodin. Za dobu trvání našeho projektu některé již vyrostly z malých dětí do dospělých mužů a žen. Jsme vděčni Bohu, že jsme mohli pomoci změnit jejich životy. Díky podpoře od českých dárců se mohly pravidelně dosyta najíst a dostaly také možnost vystudovat kvalitní školy. S jedním příběhem vás chceme seznámit.

 Risper Akoth se narodila roku 1995 v chudinském slumu. Měla sice oba rodiče, ale ti byli tak chudí, že nedokázali nakrmit všechny své děti. Od jejích tří let se tak o ni starali v rodině jednoho místního pastora.

Když bylo Risper 14 let, zařadili jsme ji do našeho programu podpory. Díky podpoře od českých dárců vystudovala postupně prestižní křesťanskou střední školu a následně zemědělskou univerzitu, kde získala bakalářský titul v oboru biotechnologie. V současné době nastoupila do svého prvního zaměstnání v organizaci One Acre Fund, která pomáhá drobným farmářům správně hospodařit. Z dítěte bez budoucnosti se tak stal užitečný člověk, který má ve svém srdci navíc jasné svědectví o tom, co je to Boží láska v praxi.