Příběh Joela

Joel v lékárně

Již po mnoho let podporujeme ve spolupráci s naším keňským misionářem Mešakem Okumu chudé děti a mladé lidi z neúplných rodin. Za dobu trvání našeho projektu některé již vyrostly do dospělých mužů a žen. Jsme vděčni Bohu, že jsme mohli pomoci změnit jejich životy. Díky podpoře od českých dárců se mohly pravidelně dosyta najíst a dostaly také možnost vystudovat kvalitní školy. Dnes vás chceme seznámit s Joelovým příběhem:

Joel se narodil v roce 1985. V roce 1997 mu zemřeli oba rodiče a on se jako nejstarší sourozenec musel ve svých 12 letech začít starat o svého mladšího bratra a čtyři sestry. Bylo to velice těžké a jeho sourozenci museli postupně kvůli chudobě odejít ze školy. Tehdy mu začal pomáhat Mešak a vlastně si jej adoptoval do rodiny jako dalšího syna. Na Mešakovu prosbu jsme začali Joele podporovat. Díky naší podpoře mohl dokončit středoškolské vzdělání a začít studovat na vysoké škole farmacii. Mohl také podporovat své mladší sourozence.

Joelova cesta nebyla jednoduchá. Jeden čas musel kvůli přílišnému psychickému vypětí studium přerušit. Nakonec ale úspěšně získal bakalářský titul. Nedávno nám napsal:

Chtěl bych poděkovat všemohoucímu Bohu za to, že mě držel a nepustil. Děkuji také vaší misijní organizaci za to, že mi vrátila do života naději, když jsem byl ve zcela beznadějné situaci. V současné době jsem šťastně ženatý a máme dvě děti, syna Tonyho a dceru Miracle Dorcas. Pracuji jako farmaceut v lékárně. Pracovní doba je až 15 hodin denně a plat není vysoký, ale stále za to děkuji Bohu Sním o tom, že bych si jednou otevřel vlastní lékárnu.