Prosíme o modlitby za Jirku Dohnala

Jirka s rodinou

Nás chorvatský misionář Jirka Dohnal dlouhodobě prochází až neuvěřitelnými útoky na své zdraví. Zhruba v dvouletých intervalech přichází zpravidla nějaký těžký zdravotní problém či úraz. Jen namátkou můžeme jmenovat urgentní operaci odchlípnuté sítnice, těžké popáleniny po vznícení hořlavých výparů či úraz po pádu do nezakryté jámy. Již delší dobu Jirka bojuje také s onkologickými problémy. V současné době se mu tyto potíže znovu vrátily. Pokud se nestane zázrak, čeká jej v brzké době chemoterapie či ozařování. Prosíme, modlete se s námi za Boží zásah a úplné uzdravení, ať už nadpřirozené či skrze lékaře. Také za Boží pokoj a povzbuzení pro Jirku i celou jeho rodinu. Děkujeme, že v tomto boji stojíte s námi.

Poslední zprávy od Jirky Dohnala: