Duch Svatý otevírá domorodcům Bibli

Zbyněk křtí v řece

Náš misionář v Nikaragui Zbyněk Klinger vyjel na další misijní výjezd do džungle:

Týden před Zbyňkovým odjezdem do komunity byl v Nikaragui hlášen „první“ případ koronaviru. Informace o počtech nakažených v Nikaragui jsou zmatené, žádný krizový plán není. Otázka je, jestli vůbec jsou v Nikaragui nějaké spolehlivé testy. Život ve městě ustal, lidé se ze strachu zavřeli ve svých domovech. Zbyněk se rozhodl, že pojede na misijní cestu tak, jak bylo plánováno. Cesta do komunity Kiusi trvala 2 dny a byla fyzicky náročná.

Do Kiusi připlul i pastor Luciano z církve ve Wiso, kde byl Zbyněk v únoru. Luciano chtěl být přitom, až se bude pouštět biblický kurz, a zůstal po celou dobu Zbyňkova pobytu. Kiusi je komunita, ve které je asi 14 domů a zhruba 160 obyvatel. V Kiusi je evangelická církev, kterou vede pastor Orlando. Orlando s jeho ženou mají 6 dětí, 3 jim zemřely. Církev vedou pět let, předtím ji vedl patnáct let jeho otec. Orlando je domorodý mayangna a káže v tomto jazyce. Doposud celé roky, tak jako jeho otec předtím, nepoužíval jméno Ježíše Krista, ale termín „malý tatínek“. Zbyněk se domluvil s pastorem, jakou lekci chce pustit jako první. První lekci chtěl křest ve vodě, další den byla lekce o večeři Páně, a pak o odpuštění. Přes den chodili pastoři se Zbyňkem po domech. Modlili se za nemocné a Zbyněk rozdával USB flashky a rádia na přehrávání.

Křesťané z komunity Kiusi

Zpočátku se Orlando netvářil moc nadšeně, když s ním Zbyněk mluvil o Ježíši a o jménu Ježíše. Ale Duch Svatý s ním jednal, a nakonec se úplně rozzářil a s nadšením říkal, že se mu díky lekcím a audio kázáním otevřela Bible. Začaly se mu spojovat souvislosti, které nikdy předtím neviděl. Věřím, že je to i tím, že slyšel kázání a vyučování v jazyce mayangna tak, aby tomu mohl porozumět. Nechtěl používat jméno „Disas Krais“, protože mu znělo jako jazyk miskito. Miskito mají „Jisas Krais“ a mezi miskito a mayangna je letité nepřátelství. Bylo proto dobře, že jedna z lekcí, které poslouchal, byla o odpuštění.

Když pastor Orlando pochopil, že Boží syn má jméno a to jméno je důležité, že Boží syn není malý tatíneček, malý bůžeček, začal v kázáních používat jméno Ježíše Krista ve španělštině „Jesucristo“. Jsme nadšení, že Duch Svatý sám otvírá domorodcům Písmo a zjevuje jméno Ježíše Krista. My jednou z teritoria mayangna odejdeme, ale Slovo Boží zůstává navěky a evangelium zaseté v jazyce mayangna nese a stále ponese věčné ovoce. 

V neděli chodí do církve poměrně hodně lidí. Přišlo asi 70 lidí. A byly křty. Bylo pokřtěno 9 lidí. Většinou děti a mládež a 1 dospělý muž.

Zbyněk měl navštívit ještě komunitu Sacara Asan. Byl domluvený s pastorem v komunitě Sacara Asan, že tam přijede v pondělí a v úterý rozdá USB flash a materiály ke kurzu. Z Kiusi po řece do Sacara Asan je to asi půl hodiny cesty.

V pondělí brzo zrána stál Zbyněk sbalený se všemi zavazadly, (dostal darem fazole a živé slepičky), na břehu řeky v komunitě Kiusi a mával na loďky, které kolem občas projely. Všechny loďky byly plně naložené nákladem a žádná z nich Zbyňka nevzala. Projelo asi 15 loděk.Odpoledne Zbyněk vzdal čekání a vrátil se do domu pastora Orlanda. Telefonicky se spojil a pastorem v Sacara Asan  a ten mu řekl, ať už tedy Zbyněk nejezdí, a přijede v nějaký jiný termín. Dveře nebyly otevřené. Sacaru Asan navštíví Zbyněk při některém z příštích výjezdů. Luciano a Orlando navrhovali Zbyňkovi, ať v regionu v Bosawas Sauni Bu udělá nějakou konferenci jen pro pastory a lídry. Zatím ale nic takového nevnímáme. Jsme vděční za misii mezi mayangna, jsme vděční, že přicházíme se Slovem a sám Duch Svatý lidem slouží. Další misijní výjezd by se mohl uskutečnit pravděpodobně v květnu.

Děkujeme za vaše dopisy povzbuzení a ujištění o tom, že i v čase vaší tísně, jste na nás nezapomněli. Děkujeme za vaše modlitby, děkujeme i za vaší finanční podporu.

Manželé Klingerovi

Poslední zprávy od Klingerů: