Modlitby za Jirku Dohnala

Milí přátelé,

před časem jsme vás prosili o modlitby za našeho chorvatského misionáře Jirku Dohnala, který bojuje s onkologickými problémy. Rádi bychom vás informovali o aktuálním stavu. Dobrou zprávou je, že vyšetření před několika týdny potvrdilo, že Jirka nemá v těle žádné metastázy. Některé hodnoty markerů ale signalizují, že v jeho těle stále není všechno v pořádku. V současné době mu proto byla předepsána léčba ozařováním. Budeme vám proto vděčni, když s námi vytrváte na modlitbách.

Jirka sám o tom píše: Moc vám všem děkuji za modlitby.Prosím, modlete se za to, aby Slunce spravedlnosti (PJK) které mi vzešlo a na jehož paprscích je uzdravení (Mal 3:20), ozářilo celé mé tělo, každou mou buňku. A aby se nadpřirozené uzdravení Boží mocí projevilo tím, že mé PSA klesne na nulu. Já i celá moje rodina zůstáváme v pokoji, usilujeme o něj. Ale není to samo sebou a není to zadarmo.

Jen bych rád vyjasnil jednu věc. Z e-mailů některých modlitebníků jsem pochopil, že si někteří myslí, že se bojím ozařování, že se bojím smrti a proto se tak křečovitě držím vyznání, že mě Ježíš uzdraví. Někteří se mě dokonce pokoušeli „povzbudit“ tím, že mě Bůh takto posílá mezi onkologické pacienty, abych jim byl svědectvím v tom, jak to snáším, a přinesl jim naději. Chci říct, že se ozařování nebojím, nebojím se ani umřít. A toho vyznání, že jsem Jeho ranami uzdraven se držím proto, že je to PRAVDA. Ježíš neumřel jenom za naše hříchy, ale taky za nemoci. A já odmítám nést to, co už místo mne nesl můj Pán. Přehlížel bych tím velkou část jeho spasitelného díla a našeho dědictví v Kristu. Proto odmítám umřít na něco, za co už umřel můj Pán a co porazil vzkříšením. Tak jako jsme byli jeho ranami spaseni, tak stejně jsme jeho ranami i uzdraveni. A větším svědectvím bych onkologickým pacientům byl, kdyby se to
u mě nadpřirozeně prokázalo a já jim o tom mohl svědčit a pak se za ně s vírou a mocí modlit a oni by prožili totéž nadpřirozené uzdravení jako já. A to bych dělal moc rád.

Poslední zprávy od Dohnalů: