Radka Rusínová shání prostředky na koupi pozemku

Radka s manželem Benem

V roce 2012 jsem poprvé odletěla do Keni jako misionář s vizí vybudovat samostatnou farmu a poskytnout praktickou pomoc nezaopatřeným dětem a sirotkům. Při této návštěvě jsem pomáhala v jedné neziskové organizaci. Mým cílem také bylo, abych poznala prostředí a zjistila možnosti budování vlastní farmy, a tím i misijní služby pro místní obyvatele. V roce 2013 jsem odletěla do Keni již na čtyři měsíce i se synem. Mým cílem bylo připravit prostředí pro projekt a další již dlouhodobější práci. Při mé další misijní cestě v roce 2014 jsem začala práci jako lektorka a přednášela jsem místním farmářům, jak se starat o chov hospodářských zvířat. Učila jsem je praktickým krokům, jak o zvířata pečovat i jak dobře zabezpečit prostředí pro chov, aby nedocházelo k častým nemocem zvířat a jejich předčasnému úhynu.

Další misijní cesta v roce 2015 byla už naplánována jako dlouhodobý pobyt na tak dlouho, jak mi přidělená víza dovolí. Získala jsem misionářské vízum na tři roky. Našla jsem si dům s menším pozemkem, pronajala si jej, začala jsem budovat farmu a navázala jsem dlouhodobou spolupráci s některými místními farmáři. Od počátku mých cest jsem také objížděla místní školy v okolí mého bydliště, a také vesnice v buši. Viděla jsem při svých návštěvách, kolik potřeb a práce tady je, našla jsem sirotky, kteří potřebovali okamžitou pomoc, a tak jsem se o ně začala starat a zapojila jsem tuto službu dětem do projektu. Od tohoto okamžiku má práce se sirotky pokračuje dodnes. Pro děti sháním sponzory, hledám pro ně adoptivní rodiče, aby mohly děti chodit pravidelně do školy, mohly se najíst a obléknout. Při mých pobytech doma v ČR jezdím po republice a přednáším o misii v Keni, o projektu a o dětech s cílem získat podporu pro svou vizi. Od roku 2016 se mi povedlo děti, o které jsem se začala starat, sjednotit do tří škol – základní školy, učiliště a střední školy s maturitou. Poté, co jsem našla větší dům k bydlení, jsem přijala k sobě domů postupně několik dětí do vlastní péče.

V současné době u mě žije dvanáct dětí a zhruba dalších šest až osm dětí k nám přichází na svátky a prázdniny, protože nemají kam jít mimo školu. Nemáme klasický dětský domov, ale děti u nás žijí jako vlastní děti v rodině. Jak to jen jde, zajišťuji dětem základní potřeby – jídlo, oblečení, hračky, vybavení pro sport, občas jedeme na výlet. Kromě těchto základních potřeb považuji za důležitou i výchovu k praktickým dovednostem a sociální adaptaci. Učím děti základním hygienickým návykům, drobné pomoci v domácnosti i na farmě. Učím je, jak se postarat o malá domácí zvířata – o králíky, holuby a slepice. Mým cílem je, aby se děti, až dospějí, o sebe uměly postarat.

V neposlední řadě je vedu také k duchovnímu růstu. V projektu máme i velmi talentované děti jak sportovně, tak i hudebně. Snažíme se, aby mohly nadále rozvíjet svůj talent. Do budoucna bychom si pro ně přáli, aby mohly pokračovat ve studiu na škole podle jejich zaměření. Cílem je, aby děti, které s naší podporou studují na vyšší škole nebo se učí řemeslu, nadále zůstaly v projektu, a později po ukončení studia se plně zapojily do práce v projektu buď na farmě, nebo podporovaly péči o další děti ve škole nebo doma. Tato vize se pomalu naplňuje. Děti, které již několik let vedeme, jsou již nyní schopné pomáhat novým a menším dětem, které přicházejí.

Současně se starostí o děti dále buduji a rozšiřuji farmu. V dnešní době se náš chov na farmě rozrostl, máme králíky, slepice, husy, kachny, perličky, krůty a holuby. Dále jsme chov rozšířili o několik koz a přibrali jsme ještě ovce. Do budoucna podle možností pozemku chystám rozšířit chov o prasata a krávy, abychom byli co se týká masa, mléka a vajec potravinově soběstační. Naše spolupráce s farmáři pokračuje s pěti farmáři, které vyučujeme externě podle potřeby a poskytujeme jim poradenství a praktické semináře. Přáli bychom si, aby se stali do budoucna našimi partnery, kteří by byli schopni předávat dál své zkušenosti a nové poznatky ve svém okolí.

Dále provozujeme duchovní činnost. Spolupracujeme s církevním sborem, který má své pobočky na 13 místech v Keni. Od roku 2016 stále spolupracujeme s církví v Ugandě. Tyto sbory podporujeme jak evangelizací v daných místech, tak kázáním při bohoslužbách, a vyjíždíme i do okolních vesnic. V Ugandě spolupracujeme se základní školou, která se stará o děti z ulice závislé na alkoholu a drogách. Všude tam, kam jezdíme evangelizovat, vyučovat a kázat, se snažíme předat i sociální dovednosti a pomoci také praktickou radou do života místních obyvatel.

Vize projektu Jossap do budoucnosti:

Rádi bychom pro náš projekt získali vlastní pozemek, abychom mohli dále rozvíjet farmu a zabezpečit další děti. Doposud jsme na pronajatém pozemku a v pronajatém domě. Po dobu mé působnosti v Keni jsem se několikrát stěhovala a menší farmu jsem musela stěhovat třikrát i se zvířaty a objekty pro ně. Na stávajícím místě, kde jsme nyní, je nejen dům, ale i pozemek malý. Nemůžeme se rozvíjet, jak potřebujeme a plánujeme. Výdaje za pronájem pozemku a domu jsou dost vysoké a nadále bychom raději tyto finance vkládali do vlastních pozemků a objektů. Děti by potřebovali stabilní místo a zázemí. Nikomu neprospívá časté stěhování.

V současném domě bydlíme již půl roku. Smlouvu na dům a pozemek máme na 2 roky. Poté budeme muset znovu zvažovat, jak a kde budeme bydlet, proto je nejvyšší čas přemýšlet a hledat nějaký vhodný pozemek na vybudování školy, domu na bydlení a eventuálně nemocnice. Současně s projektem již nějakou dobu s manželem Benem šetříme na koupi vlastního pozemku. Je to jediná šance, jak do budoucna investovat peníze do celého projektu. Nevýhodou pronájmu je to, že kromě nájmu, většinou platíme obnovu v domě, rozvod elektřiny, vody, kanalizace. V našem současném domově také nyní při intenzivních deštích zatéká do domu. Budeme muset řešit, jak alespoň částečně střechu opravit. Po každém stěhování navíc řešíme oplocení pozemku. Zde v Keni, jsou pozemky kolem domů pouze ohrazeny živým plotem, a tudíž nedostačující zabezpečení farmy. Naše vize je, abychom mohli expandovat natolik, abychom měli vlastní školu, malou nemocnici, dětský domov, farmu. V našich plánech také je vybudovat rybí farmu, na kterou již máme v Čechách vyhotoven projekt jak na stavbu farmy, tak i chov ryb.

Projekt Jossap má dlouhodobý charakter nejen hospodářský – jako prosperitu farmy a zabezpečení potravinové soběstačnosti, ale také možnost přijmout více dětí, které nemají rodinu, a dát jim domov a zajistit budoucnost, aby mohly v dospělosti kvalitně žít.

Ještě před rokem, jsme měli přislíben pozemek, na který jsme s manželem šetřili. Po poslední návštěvě v Čechách jsme po příletu zjistili, že pozemek byl prodán. Nyní hledáme nové vhodné místo pro celou farmu a dva domy. V jednom domě by byla škola a ubytování pro misionáře, ve druhém pak bydlení pro rodinu a děti, které u nás žijí. Máme v plánu koupit pozemek o velikosti 2 akrů půdy. V současné době je cena v levnější lokalitě za 1 akr 250 000 Kč. Na nákup celého pozemku nám v současné době chybí zhruba 300 tisíc korun českých. Bližší informace o celém projektu Jossap je možno nalézt na webových stránkách Nadačního fondu KMS.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem příznivcům a dárcům, rodinám i jednotlivcům, kteří se zapojili svojí pomocí a podporou do tohoto projektu. Umožňují dětem kvalitněji žít a podporují mě v misijní službě a celého projektu.                                                         

Radomíra Rusínová, 15.6.2020, Keňa

Pokud byste chtěli Radce přispět na koupi pozemku, můžete poslat peníze na náš účet 577409193/0300 s var. symbolem 2800 a do poznámky napsat „Pozemek“.

Poslední zprávy od Radky: