Uzdravení malého chlapce

Zbyněk Klinger

Naši misionáři v Nikaragui manželé Klingerovi pokračují ve své službě domorodým indiánským kmenům

Po červencovém výjezdu do vzdálených mayangna komunit na řece Lakus vnímal Zbyněk, že je potřeba se tam brzy vrátit. Zaseli jsme Boží Slovo a teď byla potřeba pracovat na sklizni duší. Zbyněk odjížděl z Jinotegy a vezl s sebou do komunit na rozdávání 33 Biblí a 50 velkých Nových zákonů. Nejdříve jel do Samascy.  Odtamtud se vydali společně s malým týmem bratrů a sester do Arandaku.  Nejdříve jeli po řece Bocay, kde jsou komunity mayangna. Potom jeli po řece Coco, kde jsou komunity miskito. A nakonec po řece Lakus, kde je mayangna komunita Arandak. Kromě Arandaku se Zbyněk po cestě stavoval i v různých dalších komunitách. Byly i křty a 3 svatby.

V komunitě Anihwas  za nimi přišla žena místního pastora, plakala a prosila je o naléhavou modlitbu za mladého chlapce Jimyho. Jimy byl nemocný asi rok, nechodil, tělo mu nesloužilo, byl na infuzích, ty mu dávali doma. Skupinka se Zbyňkem se za něj modlila, přijal Pána Ježíše. Při modlitbě přišla do domu Boží sláva, lidé byli veselí, plakali, Bůh se jich dotýkal. Na zpáteční cestě se misijní skupina v Anihwas zastavila znovu, a dozvěděli se, že se Jimymu daří lépe.

První člověk, se kterým se Zbyněk v Arandaku setkal, hned řekl Zbyňkovi. „Přijeli jste ve špatný čas, všichni tady mají horečky a jsou nemocní.“ Skupina se ubytovala v tom samém domě, kde byli v červenci při minulém misijním výjezdu. Večer v domě byla veřejná bohoslužba. První večer 3 lidé vydali jejich život Pánu Ježíši. Další den, měla skupina chodit po domech a modlit se za nemocné. Pozval je však na návštěvu místní učitel. V jeho domě bylo hodně lidí z jeho široké rodiny. Učitel měl hodně otázek a návštěva se protáhla. Potom se šli bratři a sestry modlit za starší paní, která nemohla chodit.

Večer byla opět bohoslužba, Zbyněk měl krátké slovo před kázáním. Hlavní kázání měl pastor Fanor. Když Zbyněk začal sdílet Slovo, začali se sbíhat lidé a bylo jich tam najednou plno. Po kázání dal Fanor výzvu, a 17 lidí přijalo Ježíše. Mezi nimi i učitel, u kterého byli předtím na návštěvě. Na shromáždění ještě byly modlitby za nemocné. Mnoho lidí potřebovalo modlitbu za uzdravení. Další den z Arandaku odjeli. Celkem 21 lidí tam vydalo život Pánu Ježíši.

Narleth

Cestou do Arandaku se bratři a sestry stavovali v různých miskito komunitách na řece Coco. A když jeli zpátky, lidé jim telefonovali, aby se na zpáteční cestě zastavili tam i jinde, protože potřebovali modlitby za nemocné. Takže na zpáteční cestě dělal tým mnoho delších i kratších zastávek. Někde na ně lidé čekali hned na břehu, křesťané se pomodlili a zase pluli dál. Večerní shromáždění (na cestě) bylo v komunitě Raiti. V Raiti se Zbyněk dozvěděl svědectví o malém chlapci jménem Narleth.

Narleth je 2-letý chlapec, který měl od malička zdravotní problémy. Byl zaostalý mentálně i fyzicky a nechodil. Maminka s ním dokonce jezdila k doktorům až do Managui. Když byl Zbyněk v červenci na minulém misijním výjezdu, za uzdravení Narletha se modlili. Poté, co tým odjel, začal malý Narleth chodit. Teď chodí, běhá, skáče, a Fanor mi říkal, že chlapec začíná i mluvit. Zbyněk natočil na diktafon svědectví maminky o uzdravení Narletha. Svědectví je v jazyce miskito. Už začínáme sbírat materiály do projektu audio miskito.

Noční bohoslužba byla v komunitě Alianza. Tam 6 úplně nových lidí odevzdalo jejich život Pánu Ježíši Kristu. Další den, to byla sobota, jel misijní tým do komunity San Andres. Tam pokřtili ve vodě 8 lidí. Také tam byl svatební obřad. Byly 3 svatby najednou. Video ze svateb si můžete prohlédnout zde:

Během misijního výjezdu 27 lidí odevzdalo život Pánu Ježíši Kristu. Zbyněk dorazil z misijního výjezdu povzbuzený, živ a zdráv. Koncem října budeme nahrávat audio projekt biblického vyučování v jazyce miskito.  Domorodci miskito žijí při řece Coco a na pobřeží Atlantického oceánu.

Děkujeme za vaší podporu v modlitbách.

Zbyněk, Pavla, Eliška Klingerovi

Poslední zprávy od Klingerů: