Nové zprávy z Číny

Díky štědrosti mnohých dárců jsme nedávno mohli zaslat další finanční podporu organizaci Asia Harvest pro její projekt čínských evangelistů. Její vedoucí nám zaslali nové zprávy o evangelistech, kteří byli z našeho daru podpořeni:

Bratr Ši – Čína

56-letý bratr a jeho žena pokračují ve službě mezi třímiliónovým nezasaženým etnikem Bouyei v jihozápadní Číně. V této skupině je méně než 1 % křesťanů. Během uplynulých let mohli naši služebníci vést ke Kristu mnoho lidí, ale v posledních měsících se situace značně zkomplikovala kvůli zákazu cestování z důvodu covidové pandemie. Když se ale poměry začaly opět zmírňovat, byli povzbuzeni vytrvalostí mnohých křesťanů v tento čas. Ši mohl vést k Pánu 13 nových lidí, z nichž 8 bylo pokřtěno. Během let mohl takto vést ke spasení celkem 373 osob. Prosíme, modlete se za Šiho a jeho tým, aby mohli zasáhnout lid Bouyei.

Bratr Jian – Čína

Bratr Jian, kterému je nyní 46 let, se snaží zasáhnout evangeliem etnickou skupinu Tai Kao neboli „Bílí Tai“ v jihozápadní Číně u hranice s Laosem. Dobrou zprávu ale sdílí také ve skupinách Bulang, Xiangtang, Kucong, Achang a Zaiwa. Také on musel na několik měsíců značně omezit službu kvůli lockdownu. Když se ale znovu otevřely možnosti k cestování, byl překvapen novou otevřeností některých lidí vůči evangeliu. Mohl jej sdílet s celkem 77 lidmi, z nichž tři se rozhodli přijmout Krista. Během let vedl takto k rozhodnutí pro Krista celkem 69 lidí, a strávil mnoho času jejich následným vyučováním a pastorací. Prosíme, modlete se za bratra Jiana a jeho klíčovou službu.

Bratr Damber – Bhútán

Tento 55-letý bhútánský evangelista pokračuje ve své snaze zasáhnout dobrou zprávou některé nezasažené etnické skupiny v uzavřeném buddhistickém království Bhútán. Působí zejména mezi etniky Drukpa, Lama a Magar. Navzdory covidovým restrikcím mohl za posledního půl roku vést pět lidí k pokání, a strávil mnoho času jejich vyučováním. Damber doufá, že se situace brzy vrátí do normálu a on bude moci znovu navštívit mnohé z 84 křesťanů, které osobně přivedl k víře v posledních letech.