„Markéta“ prozatím přerušuje svou službu

Po dobu přibližně šesti let jsme měli tu čest podporovat službu misionářky „Markéty“ mezi uprchlíky z muslimských zemí. „Markéta“ má na srdci zejména íránské a afghánské ženy. Po několik let jim sloužila v uprchlickém středisku v Aténách. Po ukončení této životní etapy a návratu do Česka se snažila navštěvovat konkrétní ženy v uprchlických táborech a skrze přátelské vztahy jim svědčit o Ježíši. Plánovala také psát knihu o misii a vůbec se podílet na přípravě budoucích misionářů. Žel, její osobní zdraví ji začalo v těchto plánech stále více limitovat. Nakonec nezbylo, než po vzájemné dohodě „Markétinu“ misijní službu a její projekt v NFKMS k 31. srpnu 2021 ukončit. Samozřejmě se nepřestáváme za její zdravotní stav dále modlit, a pokud by v něm došlo k průlomu, velmi rádi její projekt obnovíme.

Jsme vděčni za roky, které jsme mohli ujít spolu při naplňování Velkého poslání. Dárce, kteří přispívali adresně na Markétin projekt (v.s. 3100) prosíme, aby svou podporu projektu ukončili ke zmíněnému datu. Budeme samozřejmě velmi rádi, pokud se rozhodnete nadále podporovat naše ostatní projekty. Dáváme vám také k úvaze, zda nepožehnat Markétě větším jednorázovým darem, který by jí usnadnil začátek další etapy jejího života.

Poslední zprávy od „Markéty“: