Luboš Patočka s týmem sloužil v asijských zemích

Služba v Indii

V týmu 5 lidí jsme v listopadu 2022 vyrazili na týden do jedné asijské země, kterou nelze z bezpečnostních důvodů jmenovat. Přijali jsme, že Bůh nás tam volá. Někteří z týmu byli stejní, kteří byli i v Kambodži. Kontakt jsme získali pomocí našich přátel v Indii. Spolupracovali jsme se sítí sborů, které jsou založeny v různých městech, ale my byli v hlavním městě.
Každý den čtyři dny po sobě jsme měli domluvená shromáždění, jedno až dvě denně. Prorokovali jsme tam, vyučovali, a Bůh tam uzdravoval. Lidé otvírali svá srdce a zapalovali se pro Boha. Získali jsme tam nové přátele, se kterými jsme nyní v kontaktu a přemýšlíme o další spolupráci do budoucna.

Potom jsme dojeli na necelé dva týdny do Indie, kde však nyní je v různých provinciích pronásledování křesťanů. Křesťané se někde báli nás vzít i do jejich domu za bílého dne. Měli jsme jen pár shromáždění, ale většinou jsme navštěvovali konkrétní služebníky a sloužili jim a jejich rodinám. Bylo to velmi požehnané a jsme velmi rádi, že jsme tam mohli být.

Luboš Patočka

Poslední zprávy od Luboše: