Nabízíme možnost podporovat další africké sirotky

Jedním z praktických projevů Boží lásky, ke kterým nás Pán Ježíš povolal, je pomáhat chudým a sirotkům. A dal nám zvláštní zaslíbení – pokud budeme takovým lidem prokazovat praktickou lásku, je to stejné, jako bychom prokázali lásku Kristu samotnému.

Již po dlouhou dobu slouží dva naši misionáři – Mešak Okumu a Radka Rusínová – v africké Keni. Ačkoli pracují na různých místech země a nezávisle na sobě, oba postupem času prožili Boží volání k péči o malé sirotky kolem sebe.

Ve spolupráci s nimi vytipováváme konkrétní chudé děti i mladé lidi, se kterými naši misionáři přicházejí do styku a kterým chybí prostředky na základní životní potřeby. Na jídlo, na oblečení, ale také na vzdělání. Mnozí z nich jsou sirotci, jejichž rodiče zemřeli na AIDS. Nabízíme vám možnost takového člověka sponzorovat. Ke sponzorování se můžete rozhodnout sami, jako rodina, nebo třeba jako sbor či domácí skupinka. Můžete se rozhodnout pokrývat i jen část potřebných nákladů, pak vás ke sponzorování jednoho člověka spojíme několik.

Distribuci peněz mezi potřebné mají na starost výhradně naši misionáři, kteří jsou pod naší pravidelnou kontrolou.

Dnes přidáváme možnost sponzorování pro dva sirotky, o které se stará Radka Rusínová. Jsou to:

Nico Kipchumba

Nico

Rok narození: 2018

Potřebná částka na měsíc: 2.500 Kč

Nico je prakticky sirotek. Jeho maminka zamřela na rakovinu a otec je těžký alkoholik, neschopný jakékoli péče o své děti. Radka Rusínová má v péči kromě Nica i jeho další čtyři sourozence

Nico má rád zvířata a chce být farmář nebo správce národního parku. Rád si hraje se stavebnicemi a se vším, co má kola.

Joy Odera

Joy

Rok narození: 2004

Potřebná částka na měsíc: 3.000 Kč

Joy je úplný sirotek. Její otec je neznámý, matka zmizela beze stop zřejmě jako oběť trestného činu. Radka Rusínová se o ni stará od jejích 12 let. V její péči Joy úspěšně ukončila základní a střední školu, a v současné době byla přijata na univerzitní studium oboru zdravotní sestra. Již nyní Joy velmi pomáhá v Radčině projektu s péčí o mladší děti, a pokud úspěšně ukončí studium, mělo by to být ještě lepší.

Joy má ráda filmy, zpěv, plavání a míčové hry. Ráda by si udělala řidičský průkaz.

Kromě pravidelné měsíční částky potřebujeme nyní pro Joy do konce května mimořádných 20.000 korun na zálohu na školné a školní pomůcky.

Obě děti můžete finančně podpořit na účtu NFKMS: 577409193/0300, var. s.: 2850nebo pomocí portálu Darujme.cz v pravém sloupci této stránky, projekt „Podpora sirotků v Keni (Radka Rusínová)“