Klingerovým se v Nikaragui otevírají nové příležitosti

Rodina Klingerových

Milí, všechny vás srdečně zdravíme. V květnu byla Pavla v církvích v Bluefieldu a v Calderonu. Bluefield je přístavní město na atlantickém pobřeží Nikaragui v karibské oblasti. Toto město je známé tím, že ho založili piráti. Bluefields (modrá pole) jméno města se odvozuje od jména piráta holandského původu, který se jmenoval Abraham Blauvelt (blau velt = modré pole). Blauvelt zde založil jeho základní tábor na počátku 17 století. Později se na pobřeží přiváželi otroci z Afriky, přišli sem indiáni Miskito, Angličané a Španělé a také Číňané. Bluefields je živou směsicí všech těchto kultur a etnik. Žijí zde Miskitos, sumos Mayagnas, Ramas, Garifunas, Creolové a Mestizos. Mestizos znamená bílí míšenci.
V církvi Nový Jeruzalém jsem tři večery vyučovala Boží Slovo. Témata byla Kristus základ, Boží Slovo a Bible – Starý a Nový zákon. Potom jsme se sestrou Amandou odjely lodí do města Rama a odtamtud do malé komunity Calderon. Církev v této komunitě založila Amanda s jejím manželem asi před 15 roky. Teď je Amanda vdova. V církvi v Calderonu jsme zůstaly 2 dny. V sobotu večer jsem vyučovala na téma Galatským 3.1. V neděli ráno křest Duchem Svatým a v neděli večer jsem kázala evangelium (byli tam i nevěřící) misii a pro křestany, jak stavět na Kristu. S pastory v církvi v Calderonu jsme se seznámili už před 2 roky. Ačkoliv už nejsou v nejmladším věku chodí do blízkých i vzdálených samot a mluví s lidmi o Ježíši, o spasení. Do církve přijíždí celé rodiny na koních, někteří to mají do církve i 2 hodiny pěšky.
Zaslechla jsem, jak Amanda a sestra pastorová Maritza mluvily o různých misijních dílech v okolí. A mimo jiné i o tom, že v nedaleké Laguna perlas dílo moc neroste, protože je tam mnoho miskito a ti nemluví španělsky. Do Laguny de perlas jsme dostali pozvání už v roce 2015, ale nebyl to Boží čas pro nás a tak jsme tam zatím nikdy nebyli. A jak píše apoštol Pavel otevřela se mi zde velká a nadějná příležitost. Když jsem se vrátila domů, Duch Svatý mi to vše připomněl a ukázal a uvědomila jsem si, že máme plnou náruč semen Božího Slova a vyučování i kázání v miskito a navíc tím, že je to dvojjazyčně španělsko-miskito, mohou se přitom miskito i mimoděk naučit španělsky. Materiál, který máme a který tady v naší misii vznikl, je opravdu poklad cenný a vzácný a máme co dát. A dokud jsou otevřené dveře a dokud zde můžeme pracovat nechceme promeškat žádnou příležitost. Pár dní poté, co jsem se vrátila domů, jsem mluvila s Amandou a dá-li Pán, pojedeme celá rodina v druhé půli července na misijní výjezd opět na atlantické pobřeží. Zbyněk ještě s jedním bratrem miskito by navštívili a pracovali v miskito komunitách kolem Laguny perlas, my s Eliškou bychom zřejmě byly v Bluefieldu a pak společně bychom posloužili opět v církvi v Calderonu. Díky Bohu, že nám zde otvírá nové dveře a příležitosti jak na misijním poli v terénu, tak v církvích.
Příští týden k nám do Jinotegy přijede bratr Ricardo z Walakitanu a 1.června ve čtvrtek na den dětí by měl se Zbyňkem odjet do Puerto Cabezas. Z Puerto Cabezas pojedou rychlou pangou (lodí) do Sandi Bay norte, aby získali kontakty a připravili vše na podzimní evangelizaci, na kterou pojedeme celá rodina i s Petrem z Česka. Sandi Bay norte je miskito komunita na atlantickém pobřeží Nikaragui, na severu, téměř u hranic s Hondurasem. Ricardo má snad nějaký kontakt v Sandi Bay, ale ještě nikdy tam nebyl a nikoho tam nezná. Bratři budou v komunitě několik dní. Zbyněk bude rozdávat USB s biblickým audiem v jazyce miskito a také budou chodit po domech a modlit se za nemocné a za potřeby lidí. Zároveň domluví podrobnosti na říjnovou evangelizaci. Výjezd je plánován na 14 dní. Těšíme se, že s vámi budeme sdílet svědectví z misie v Sandi Bay norte.

Zbyněk a Pavla Klingerovi

Poslední zprávy od Klingerových: