Naši misionáři v Izraeli

Vzhledem k současné situaci v Izraeli dostáváme dotazy, jaká je situace našich misionářů v této zemi. Momentálně je v Izraeli pouze Alena Krausová v pobočce Domu modliteb pro všechny národy v jihoizraelském Eilatu. Tam je zatím bezpečno a doufáme, že to tak zůstane, ale jsme připraveni reagovat. Náš misionář „Pavel“ se v létě oženil a momentálně je se svou manželkou v zahraničí. „Květa“, která provozuje česko-slovenský dům modlitby v Jeruzalémě, je nyní doma v Česku. Modlete se za Izrael!