Podpořili jsme vzdělání pro děti uprchlíků v Libanonu

Představitel místní křesťanské organizace s jedním z podpořených dětí

Členka naší správní rady Věra Miláčková má dlouhodobé kontakty s libanonskými křesťany. Byli jsme požádáni o pomoc s placením školného pro děti chudých uprchlíků ze Sýrie, které by jinak zůstaly bez vzdělání. Rozhodli jsme se takto jednorázově podpořit sedm konkrétních dětí. Modlíme se, aby to znamenalo šanci změnit jejich život a poznat Boží lásku.