Naše humanitární pomoc směřuje k válečným uprchlíkům na Ukrajině

Válka na Ukrajině nekončí, i když se dostala ze středu mediálního zájmu. Utrpení prostých lidí, kteří museli opustit své domovy ve válečné oblasti, je pořád stejné. A my se stále snažíme jim dle našich možností pomáhat prostřednictvím našeho misionáře Pavla Faula a jeho prověřených kontaktů na Zakarpatské Ukrajině. Z našeho fondu humanitární pomoci jsme jim nedávno poskytli dalších 2000 eur na nákup topiva, potravin a ostatních základních potřeb.

Na projekt je možno stále přispívat na náš účet č. 577409193/0300 s var. symbolem 300 nebo pomocí portálu Darujme.cz na této stránce.