Clinton Odhiambo

Rok narození: 2000

Potřebná částka na měsíc: 2.500 Kč

Clinton je úplný sirotek. Jeho rodiče zemřeli a žil se svou starou babičkou v největším keňském chudinském slumu Kibera. Ta byla sama vdova a bez práce. Chodil do církve Upendo Centre Church.

Na začátku našeho sponzorování v roce 2007 byla jeho situace natolik špatná, že mu hrozilo, že bude muset kvůli neplacení školného opustit školu a pravděpodobně se stane jedním z mnoha pouličních dětí v Nairobi. V průběhu roku 2008 mohl díky podpoře od českých dárců začít chodit pravidelně do školy.

V květnu 2009 jej navštívil ředitel NF KMS Michal Klesnil. Viděl jeho školu i jejich obydlí – malý domeček o jedné místnosti stlučený z prken a vlnitého plechu. Ověřil, že peníze jsou vynakládány efektivně, zejména na Clintonovo vzdělání, jídlo a ošacení. Další návštěva Clintona se uskutečnila v září 2011.

Clintona jsme znovu navštívili v únoru 2015. Bylo mu momentálně 15 let a nastoupil na střední školu. Škola se jmenuje St. Bernard’s High School a je několik kilometrů od Viktoriina jezera. To znamená, že se celá jejich rodina (tzn. prarodiče a děti, o které pečují) přestěhovala o několik set kilometrů. Bydlí všichni v malém domku z hlíny a vlnitého plechu. Jsou opravdu nefalšovaně vděční za naši podporu. Bez ní by nepřežili. Viděli jsme, že naše podpora má cenu. Clinton se díky ní dosyta nají a dostane se ke vzdělání, na které by jinak neměl nárok. Máme naději, že jednou se z něj stane platný a užitečný člověk pro svou zemi.
Roku 2018 Clinton začal studovat na univerzitě.