V komunitě Wina

Z Nikaraguy píší naši misionáři manželé Klingerovi:

Zbyněk se živ a zdráv vrátil z misijního výjezdu do komunity Wina. Bydlel v rodině bratra Rigoberta. Rigoberto a jeho žena Maritza mají 10 dětí. Zbyněk s sebou přivezl velký pytel rýže, pytel cukru, a kávu.  V rodině se o Zbyňka moc dobře starali.

Biblický kurz se konal kousek od domu bratra Rigoberta v budově místní církve asi 10 minut cesty. Ale, cesta nebyla tak snadná. Muselo se přejít po uzoučké kluzké kládě nad špinavou vodou. Při návratu z církve už byla tma a kluzká blátivá kláda se přecházela za tmy. Ženy jí často přecházely bosky, muži v holínkách. Pád do vody mohl být nebezpečný. Zbyněk s sebou nosil audio přístroje. Kdyby z klády spadl do vody a s ním i přístroje, asi by bylo po kurzu.

Kurz má 10 lekcí. Zbyněk některé lekce propojil, a tak kurz trval 8 večerů. Účast byla průměrně 20 dospělých, někdy i mnohem více, až 50 lidí. Místní pastor je španělsky mluvící, není domorodec, a tak mu nebylo úplně jasné, jak velký význam pro domorodce mayangna měl kurz právě tím, že lekce byly nahrané s překladem do mayangna. Ačkoliv tam tento pastor žije už mnoho a mnoho let, je to jistá ignorance, že káže a komunikuje jen španělsky. Vůbec nechápal, proč je důležité mít jméno Ježíše Krista v jazyce mayangna, když si mayangna přece vystačí s jejich malým tatínečkem papangem mini. Jeden ze starších církve, domorodý bratr mayangna, se nejdřív stále Zbyňka španělsky na něco ptal, a pak na konci za ním přišel a děkoval Zbyňkovi, že konečně pochopil některé věci evangelia, když je slyšel v jeho rodném jazyce. Během Zbyňkova pobytu se Zbyněk s ostatními bratry a sestrami modlili za nemocné, děti i dospělé. Také za démonizované.

Jedna žena, která nebyla křesťanka, přišla v noci se svým dvouměsíčním synem, že je neklidný a má tiky a křeče. Po modlitbě se dítě zklidnilo a žena vydala její život Pánu Ježíši. Během kurzu mnozí přicházeli na výzvu k obnovení vztahu s Pánem Ježíšem Kristem. Zbyněk rozdal 20 španělských Biblí, 20 audio přístrojů, 20 zpěvníků a 3 skripta s vyučováním. Dostal pozvání přijet s kurzem do další komunity Kudahwas. Modlíme se za termín.

Příští týden u nás bude na návštěvě pastor Fanor, možná přijede i s jeho ženou, sestrou Elidou. V nejbližší době budeme revidovat texty vyučování o Marii. Toto vyučování ve španělštině i mayangna je součástí audia, které rozdáváme nahrané v přístrojích. Tady je velká modla Marie guadalupská. Její uctívání přišlo z Mexika. Texty chceme vytisknout a také rozdávat. Další misijní výjezd je naplánovaný na srpen. Zbyněk se chystá do komunity Puluwas.

Zbyněk, Pavla a Eliška Klingerovi