Služba Pavla Faula na Ukrajině pokračuje i na dálku

Pavel na Ukrajině

V dubnu letošního roku jsem se chystal jet na pravidelný jarní výjezd na Zakarpatskou Ukrajinu. Žel, epidemie koronaviru mi v tom zabránila. Při současné situaci u nás i na Ukrajině nevím, kdy budu moci na Ukrajinu vyjet. Proto bych vám rád krátce napsal o nejnovějším vývoji na místech, kde působíme. Všichni služebníci, se kterými na Ukrajině spolupracujeme, jsou v pořádku a se všemi jsem v pravidelném kontaktu přes internet. S týmem vedoucích okolo pastora Kolji Repljuka máme jednou týdně setkání vedoucích přes Messenger, kde se společně modlíme a mluvíme o strategii, jak pracovat v nynější situaci, a také o různých problémech a výzvách, která současná doba přináší. Pravidelně také mluvím s pastorem Šonim Horvátem a paní Irou Zeldi. Snažím se dělat krátká poselství v ruštině přes můj youtube kanál, který většinou používám pro virtuální bohoslužby našeho sboru a krátká slovíčka v češtině. Romové i Ukrajinci reagují přes facebook a někdy i prosí o modlitby za uzdravení a další potřeby. V dnešní době je internet na Ukrajině doslova v každé chatrči a je to obrovská příležitost pro zvěstování evangelia. Bůh není omezen mojí fyzickou nepřítomností a já jsem překvapen, kolik lidí reaguje a jak Bůh jedná. Mnozí lidé jsou bez práce a mají čas na rozhovory, sledování kázání, apod. Služba na Zakarpatsku i nadále pokračuje. Chtěl bych vás touto cestou poprosit o modlitby za naši práci na Ukrajině, za služebníky, se kterými spolupracujeme, a za moudrost, jak využít tuto situaci k šíření evangelia.

Vyhlášení karantény na Ukrajině způsobilo veliké ekonomické potíže většině obyčejných lidí. Mnozí lidé z ukrajinských, a zvláště romských sborů mají problémy s nedostatkem finančních prostředků. Navíc začaly růst ceny potravin, což je pro mnohé lidi těžké. S uzavřením hranic je nemožné vyjet za prací do zahraničí. Z této práce, takzvaných zarobotek, žila řada rodin ve sborech, ve kterých působíme. Před Velikonocemi jsme poslali finanční podporu z Nadačního fondu služebníkům a potřebným na Ukrajině. Vím, že i u nás jsou v současné době ekonomické problémy. Rád bych Vás i přesto touto cestou poprosil o finanční podporu našich projektů na Zakarpatské Ukrajině.

Na našich výjezdech se setkávám s mnohými materiálními potřebami, a to hlavně mezi takzvanými zapomenutými služebníky, kteří věrně slouží v romských sborech. Materiální situace některých je dlouhodobě špatná, až zoufalá. Tyto služebníky můžete případně podpořit:

Variabilní symbol 400 – zapomenutí služebníci. Ani jeden z níže zmíněných služebníků není kvůli specifické ukrajinské situaci zaměstnán na plný úvazek v církvi. Velice často si sami financují i dojíždění na místa shromáždění, kde slouží. Pro každého z těchto služebníků je jakýkoliv, a to třeba i malý finanční dar povzbuzením a zlepšením jejich často těžké finanční situace. Vím, že naše zdroje jsou omezené, a proto nemůžeme ani zdaleka pomoci všem. Mám na srdci  pastora Šoni Horváta. Kromě svého sboru ve Svaljavě je nadsborovým pastýřem v romských církvích v okolí Mukačeva, které tvoří většinou velmi chudí lidé. Jedná se cca o 20 sborů a misijních skupin – dle mého odhadu mohou mít všechny dohromady okolo 1 000 lidí.  Na obživu a benzín na své cesty po sborech si vydělává provozováním malého krámku s potravinami a smíšeným zbožím. Ráno zaveze zboží a po zbytek dne v tomto obchodě prodávají jeho žena a tchyně. On sám má pak čas na svoji nadsborovou službu. Z tohoto projektu se v případě dostatku financí snažíme podporovat i další romské služebníky, kterým Šoni slouží a kteří nemají dostatek peněz na obživu.

Ve Vinogradovském okrese mám na srdci pastora Kolju Repljuka, který žije ve vesnici Černotisovo.  Ač sám Ukrajinec, slouží Romům. Má ženu a tři dcery. Nejstarší dcera dokončila studium na vysoké škole a žije a pracuje v Užgorodě. Doma tedy zůstávají dvě mladší dcery, které chodí ještě na základní školu. Koljovi se postupně daří budovat tým pomocníků, kteří mají v budoucnu potenciál převzít práci v jednotlivých sborech. V současnosti se jedná o tři pomocníky. Kolja cítí povolání k zakládání nových romských shromáždění a postupnému předávání práce romským služebníkům. I Kolju se snažíme částečně finančně podporovat. Většinou si však na živobytí vydělává prací svých rukou, opravou bot, zednickými pracemi a před vyhlášením karantény příležitostnými krátkodobými pracemi v zahraničí. Snažíme se finančně podporovat i další tři služebníky z Koljova týmu.

V Koljově týmu je dlouhodobě jedna potřeba, o které bych chtěl krátce napsat. Jedná se o Vasju Lukačince, který je jeden z Koljových pomocníků a zetěm paní Iry Zeldi. I když je sám Ukrajinec, začal horlivě sloužit  v cikánských táborech prakticky hned po svém obrácení v roce 2011 a dnes již může i samostatně kázat či vést shromáždění. Spolu se ženou Táňou mají dva malé syny. Bydlí v malém pronajatém domku v nevyhovujících podmínkách, bez tekoucí vody.  Majitel domku loni v lednu zemřel a dědicové chtějí domek prodat. Vasja se živí opravou motocyklů, motorových pil, křovinořezů, apod. Ze svých výdělků, které někdy nestačí ani na uživení rodiny, nemá šanci si na koupi našetřit. Podařilo se nám již shromáždit z větší části sumu ke koupi výše zmíněného domku, kde by mohl Vasja kromě bydlení provozovat i svoje drobné podnikání. Žel, před několika týdny začali prodávající požadovat větší částku, a tak z koupě domu sešlo. Vasja proto začal hledat jiné domy, které by mohl případně koupit. Všechny domy jsou zatím cenově nedostupné. Kdybyste případně chtěli tuto potřebu podpořit, dejte prosím NFKMS vědět částku, kterou jste poslali, abych mohl případné peníze  odlišit od ostatních prostředků na variabilním symbolu 400.

Na druhé straně jsou tady potřeby, které se snažíme pokrývat pomocí variabilního symbolu: 350 – pomoc v Cholmovci, obzvlášť pomoc rodině po zemřelém pastoru Michalu Zeldi, a v případě dostatku prostředků dalším potřebným v Cholmovci a okolí. Michal zemřel v listopadu 2002 a zanechal po sobě pět dětí. Čtyři starší děti si během let po smrti pastora Michala založily svoje rodiny. Nejmladší Samuel úspěšně zakončil studium na Vyšší odborné zdravotní škole v Beregovu a v současně době pracuje jako prodavač v Užgorodě. Od loňského září nastoupil dálkově na vysokou školu. Samuelovo studium samozřejmě nově zatíží rodinný rozpočet. Paní Ira pracuje na svém malém hospodářství a stará se o sbor po svém zemřelém manželovi. Ira i nadále zápasí s astmatem a s problémy se srdcem. Tuto rodinu podporujeme již více než 17 let. Bez této podpory z České republiky by tři děti nemohly vystudovat vysoké školy a paní Ira by živořila. Podpora paní Iry je během na dlouhou trať.

Variabilní symbol: 450 – Pavel Faul: tyto finance v současnosti využívám na náklady spojené se službou na Ukrajině: placení benzínu při cestování po Ukrajině, jízdenek na vlak z ČR na Ukrajinu a zpět, příspěvků na ubytování a jídlo na Ukrajině, darů na opravy rozbitých aut služebníků a na náhlé, nepředpokládané zdravotní výdaje lidí na Ukrajině, zdravotní pojištění, léky a ochranné preventivní preparáty pro svoji potřebu, apod. A také na provozní náklady spojené se službou Šoni Horváta, Kolji Repljuka či jiných ukrajinských služebníků v ČR. V loňském roce jsem díky dostatku finančních prostředků mohl podpořit i několik služebníků na Zakarpatsku. Loni v dubnu a v říjnu  jsem zafinancoval romské konference v Užgorodě a ve Velkých Lůčkách.

V prosinci 2019 jsem se dozvěděl, že onemocněl osmačtyřicetiletý Alexandr Dočov z romského tábora v Tisobejkeni. Alexandra, kterému říkají maďarsky Šoni, jsem spolu s jeho manželkou křtil v dubnu 2018 v řece Tise. Jeho žena byla v říjnu 2018 zázračně uzdravena z rakoviny dělohy. Šoni má problémy se srdcem a lékaři mu dávali bez operace dva nebo tři týdny života. Cena operace byla nad jeho finanční možnosti, a proto jej poslali z nemocnice domů. Když jsem se tuto zprávu dozvěděl, rozhodl jsem se, že tuto operaci zaplatím a později zveřejním tuto potřebu. Alexandr byl operován koncem prosince v Užgorodě. Náklady na operaci spolu z následnou léčbou byly 35 000 Kč. Od různých dárců se již podařilo tuto částku  sehnat.

Děkuji touto cestou všem dárcům! V současnosti mám dostatek peněz na výdaje spojené s mojí službou na Ukrajině, a proto prosím raději posílejte svoje finanční prostředky na naše ostatní projekty.

Můj youtube kanál a zároveň odkaz na živé vysílání:

https://www.youtube.com/channel/UCBeX9czSqIf6-CivavdVMwg/videos

Pavel Faul

Poslední zprávy od Pavla Faula: