Luboš Patočka je opět v Kambodži

Shromáždění v Kambodži

Náš misionář Luboš Patočka je právě na výpravě v Kambodži. Píše odtamtud:
Johnny mluvil dle proroka Izaiáše 53. kapitoly o základu naší víry – výměnách, které udělal Ježíš na kříži. V rámci toho jsme požádali místní o sdílení svědectví týkající se toho. První paní říkala, že bojovala s nemocí několik let a pak ji Bůh uzdravil. Druhá dojatě svědčila, že než uvěřila, pronásledovala křesťany, potom onemocněla, a nakonec, když uvěřila, tak byla uzdravena. A ještě říkala, že jí Bůh ukázal přesně tato místa, co kázal Johnny, z proroka Izaiáše a uzdravil ji… Modlili jsme se také za křest Duchem Svatým. Noví lidé se postupně začínali modlit v jazycích, někteří padali na zem a byli osvobozováni od démonů. Následně někteří svědčili, že při křtu Duchem svatým byli uzdraveni ze svých nemocí. … Večer jsme byli s pastorem a paní starší sboru na večeři a on nám vyprávěl o tom, jak přežil vraždění rudých Kmérů. Jak ho umučili k smrti a Bůh ho vzkřísil.

Poslední zprávy od Luboše: