Modlitby v Pol Potově kanceláři

Luboš Patočka v Kambodži

Náš misionář Luboš Patočka s českým týmem opět navštívil Kambodžu. Zvěstovali tam spasení v Ježíši Kristu, modlili se za uzdravení, za naplnění Duchem Svatým a zmocnění ke službě. Vyjímáme ze zpráv, které průběžně zveřejňovali na sociálních sítích:

„…Luboš vyučoval o křtu Duchem Svatým, prorokováni a mluvení v nových jazycích. Přítomni byli i pastoři z jiných sborů a denominací, někteří projevili zájem o křest Duchem Svatým a dar jazyků. Nakonec jsme se tedy za ně modlili. Větší část byla naplněná a přijala též dar jazyků. Některým jsme prorokovali. Par lidí bylo uzdraveno.“

Evangelizace ve vesnici

V pondělí jsme s pastorkou Kungju jeli na evangelizaci do nedaleké vesnice. Každý z našeho českého i kambodžského týmu mimo Luboše, který se přimlouval, sdílel svá svědectví a příběhy, kde se vzal hřích a co s tím Ježíš udělal. Evangelizace probíhala velmi hladce. Lidé měli otevřená srdce a naslouchali nám pozorně. Nakonec je Marcelka vyzvala k přijetí Ježíše do srdce a Zuzka se generálně modlila za uzdravení. Lidé byli po modlitbě uzdraveni, ačkoliv za některé jsme se do úplného uzdravení modlili vícekrát. Měli jsme krásné pocity dobře vykonané práce a vrátili jsme se zpět na základnu pastorky Kungju, odkud jsme měli vyrazit na šestihodinovou cestu do poslední provincie, do Kohkongu. Objednané auto však nepřijelo prázdné jak jsme čekali, ale plné slepic. Řidič se velmi divil když jsme všichni jednomyslně odmítli nastoupit do auta…

„…Ráno jsme vyrazili k Toknovi, pastorovi, který jezdí dvakrát ročně několik týdnů až měsíců na motorce po celé Kambodži, aby povzbuzoval umdlévající pastory, zvlášť v době koronaviru. Přerušil kvůli nám své cestování a vzal nás do svého sboru v pralese na nedělní shromáždění. Během chval Luboš přijal kázání, které mělo povzbudit víru místních. Bylo o dívání se na okolnosti, ve kterých se každý z nás nachází z pohledu věčnosti. Příběh o Zacheovi, jak vylezl na moruši, aby viděl na Ježíše, následovaly pasáže z Filipským 1,22-24 a z 2. kapitoly. Marcelka doplnila kázání o další prorocké vhledy. Po kázání jsme prorokovali. Luboš prorokoval, že je tam mladý muž, kterého Bůh chce uvolnit k podnikání. Na výzvu přišel dopředu a modlili jsme se za něj. Odpoledne nás Tokna mile překvapil. Vzal nás na nádherné místo u řeky v lese, kde mu Bůh dává nové písně, některé už zpívá celá Kambodža. Bůh mu dává na srdce vybudovat relaxační centrum pro pastory, kde budou celoročně dozrávat různé druhy ovoce a pastoři budou ubytování v chatičkách, které vybuduje. Tento projekt začne v roce 2023 a bude možné na něj přispívat.

„…Po příjezdu do Phnom Penhu někteří z nás byli navštívit Barnabase Mama, dědečka manželky Luboše, kambodžského apoštola, skrze kterého Bůh obnovil církev po vyvraždění Rudými Khmery. Právě pracuje na novém studijním překladu Bible. Vymyslel některá slova v kmerštině, která dosud neexistovala a byla nejasně přeložena. Některá se už v církvích používají. Druhého dne jsme navštívili vlakové nádraží u centrálního trhu, kde měl kancelář Pol Pot, vedoucí Rudých Kmérů, kteří byli strůjci genocidy v letech 1975-1979. Mnoho lidí na tom místě zahynulo. Nyní si budovu nádraží pronajímají křesťané, kteří ji zrekonstruovali, je tam výstava obrazů a konají se tu pravidelné modlitby, kterých jsme se krátce zúčastnili.“

Poslední zprávy od Luboše Patočky: