Jirka Dohnal vidí ovoce své služby

Rodina Dohnalových

Poslední měsíce jsem někdy sám a někdy spolu s Káťou sloužil dvěma vyhořelým manželským párům, které byly pár týdnů u nás v Centru. Taky jsme tam měli misionářský manželský pár s dětmi, kterým jsme se intenzivně věnovali. A jednomu křesťanskému vedoucímu, který taky vyhořel. Kromě toho jsem tady rozjel biblickou školu Berea. Je to vlastně takový roční kurz pro kazatele a lidi, co se chtějí naučit studovat a vykládat Písmo. Zájem je velký. Máme 22 účastníků z celé Istrie. Zajímavé je, že na tuto školu chodí i ostřílení kazatelé, a pochvalují si to. Zapojil jsem do vyučování i Gorana, pastora sboru v Rovinji, který vyučoval exegezi a hermeneutiku. Ostatní předměty vyučují já. Pak bude následovat praxe. Každý student bude kázat a ostatní budou poskytovat zpětnou vazbu. A tak se kazatel naučí přijímat podněty a kritiku a posluchači se naučí poskytovat zpětnou vazbu a konstruktivní kritiku tak, aby to bylo budující.
Dál se starám o sbor v Poreči a Pule a pečuji o pastory, kteří je vedou. Jsem dál v pravidelném kontaktu s Venčem, který vyhořel ve službě v Poreči, a pomáhám mu, aby se zotavil a vstoupil do nové etapy a služby, kterou pro něj má Pán. Rovněž se starám o Danijele a Fabiolu. Ti nedávno prodělali covid, Daniel již podruhé. Tentokrát to ale nebylo tak dramatické. Nešlo o život.
Cítím se ve všem tom jako ryba ve vodě. A pomaloučku se mi po hormonální terapii i vrací síly. Snažím se denně ujít alespoň 8 km. Ráno mě sice všechno bolí, ale ja se nevzdávám.

Káťa, Terezka a Ena ze sboru rozvíjejí službu ženám na Istrii. A jde jim to dobře. Nejen že na ta setkání chodí hodně žen, ale Duch svatý mezi nimi působí čím dál víc.
Jednou týdně chodí Káťa a Martin do ulic a nechávají se vést Duchem ke konkrétním lidem, modlí se za jejich potřeby a sdílejí s nimi evangelium. A kupodivu se zřídkakdy stane, že je někdo odmítne. Totéž dělá i Goran, Matija a Eva. Super.

Tak tolik od nás z jihu.

Děkuji všem za modlitby a podporu! Je skvělé, že můžete být alespoň takto na dálku součástí božího díla v Chorvatsku.

Jirka Dohnal

Poslední zprávy od Dohnalů: