Česko-slovenský dům modliteb v Jeruzalémě zve k návštěvě

Modlitební místnost Česko-slovenského domu modliteb

Milí přátelé, posílám pozdravení a pár informací o dění Česko-slovenského domu modliteb v Jeruzalémě. Někteří z vás už po dlouhé uzávěrce v modlitebním domě opět byli, a věřím, že přijali požehnání a zároveň požehnali Jeruzalému. Izrael naše žehnání potřebuje a je si toho vědom. 

Podařilo se nám přijet v početnější správcovské skupině, a byli jsme na Olivové hoře velmi vřele po třech letech přivítaní místními obyvateli. Děti i dospělí nás vítali jako členy rodiny. Radovali jsme se upřímně z toho, že letitá přítomnost na hoře nese dobré a trvalé ovoce i po delší pauze. Přijeli jsme jako domů, do krásného, útulného a již důvěrně známého domu, který je stále prosycen modlitbami Božího lidu. Všechny vás zveme, vydejte se na cestu do domu Hospodina našeho Boha, cesta je volná, očkování ani testy již nejsou potřeba. Stačí před odletem vyplnit formulář který najdete zde. Přímo z přízemí letiště jede vlak 20 minut, bez zastávky až do Jeruzaléma, kromě šabatu.

Děkujeme také za vaši přítomnost přímo v modlitebním domu v jakémkoliv čase, že jste s námi udržovali oheň u oltáře a jste stále někteří v modlitební štafetě. Modlíme se i za vás pravidelně a žehnáme vám pokojem, radostí a dobrým slyšením Božího hlasu, úspěch a zdar budiž s vámi na cestě života.

V Kristově lásce s úctou za tým správců

Květa

Poslední zprávy od „Květy“: