Česko -slovenský dům modliteb v Jeruzalémě slaví deset let

V sobotu 9.9.2023 slavíme s vděčností deset let existence našeho Česko -slovenského domu modliteb v Jeruzalémě. V domě to stále žije, poutníci přilétají a přidávají se k modlitbám. Skrze společné intenzivní pobytové soužití se také učíme vzájemné úctě, lásce, sounáležitosti a porozumění. Podle Žalmu 133 věříme, že tím uvolňujeme olej Aronův, který nese autoritu k našim modlitbám. Vypadá to jednoduše, ale zakoušíme, že i čekání na sprchu se může stát důležitou součástí duchovního boje. Dát přednost druhému před sebou a žít v úctě k druhému je rozhodnutí, které se zde prozkouší.
Tým správců se rozrostl na dvacetičlennou skupinu. Scházíme se, kdo z nás může, denně k ranní modlitbě přes zoom, abychom žehnali Izraeli a naší zemi, a jednou za měsíc k vyučování z Písma. Občas se radujeme i z osobního společenství.

Děkujeme všem, kteří jste podpořili modlitební dům svou přítomností a přímou účastí v Jeruzalémě na stráži u Brány Milosrdenství. Moc vás tam potřebujeme, proto nám Bůh na Olivové hoře dovoluje přebývat, abychom mohli stát na stráži za národ a připravovat cestu Králi. Vaše posila je tam pro správce klíčová. Děkujeme také všem, kteří jste zapojeni v modlitebním štafetě za Izrael. Pokud byste se chtěli přihlásit do modlitebního řetězce, můžete se podívat na naše stránky www.dummodliteb.cz a kliknout na záložku „Modlitební kalendář“. Čas, který by vám pro modlitbu vyhovoval, stačí napsat do e-mailu, a my vás do tabulky zapíšeme.
Děkujeme všem, kteří se za nás modlíte. V tomto duchovním boji, bychom bez přímluv těžko udrželi pozice. Děkujeme také všem, kteří jste nás finančně obdarovali, díky vám jsme mohli pokračovat i přes špatné období. I nadále budeme rádi za jakoukoliv podporu.

Nedávno jsem měla v čase ztišení před Pánem silný vjem: Vstoupily jsme se správkyní Dášou do zšeřelé soudní síně. Viděla jsem anděla Michaela a Gabriela, kteří jsou daní ku pomoci Izraeli, a ti se na nás usmáli a říkali: „Vítejte, naše známé.“ Potom jsem viděla řadu stolů. V čele uprostřed byl stůl patřící Izraeli, naproti němu do půlkruhu mnoho dalších stolů patřících jednotlivým národům. Rozhodovalo se o tom, kolik andělské pomoci se může vyslat do národů. Najednou se mě zmocnil obrovský zármutek, bolest srdce, kterou jsem ani nemohla unést, začala jsem velmi plakat, protože mnozí andělé národů nemohli být posláni. V síni byl velký zármutek a bolest. Kdo žehná Izraeli, je požehnán, ale národ, který se k němu staví nepřátelsky, pustne.
Výklad: Bez pamatování a žehnání Izraeli se nepodaří Bohem zamýšlený duchovní vzestup a průlom v životě osobním ani služebním ani sborovém ani národním. V síni bylo takové šero, protože tato pravda není národům a lidem dostatečně zřejmá, málo ji vidí, je zastíněná. Čím více jí uvidíme, tím bude v síni jasněji.

Proto vyjadřuji velkou vděčnost vám všem a vyprošuji stále silnější vidění srdcem, osvícení vnitřním duchovním zrakem.

V lásce Otcově „Květa“