Nové plány pro službu v Jižním Súdánu

Český tým v Ame

Již několik let podporujeme službu české církve v Jižním Súdánu. Přinášíme nové zprávy:

Uplynulé dva roky jsme věnovali především humanitární podpoře. Odeslali jsme mnoho balíků s léky a pomocí a pomohli s organizací potravinové pomoci. Podporujeme církevní školu a sirotčinec v osadě Obama v Jižním Súdánu. Díky spolupráci s Nadací mezinárodní potřeby čeští dárci nyní podporují téměř 60 jihosúdánských sirotků. Nedobrá bezpečnostní situace v zemi nás donutila stáhnout se k Ugandským hranicím a přenést část práce mezi jihosúdánské uprchlíky v utečeneckých táborech za hranicí. V současně době připravujeme výstavbu sirotčince a školy na našem vlastním pozemku na okraji uprchlického tábora Lamwo na severu Ugandy.
Pracujeme již na přípravě příští výpravy, která by se měla uskutečnit v červenci 2023: v uprchlickém táboře Lamwo v Ugandě připravujeme dvoutýdenní konferenci pro jihosúdánské pastory a služebníky nedělních škol na téma Bible a její aplikace v životě křesťana. Vyučovat budou vyučující a studenti ETS (Evangelikální teologický seminář) v Praze. Díky štědrosti dárců můžeme pro každého účastníka koupit kvalitní studijní Bibli v anglickém jazyce. Nyní se na našem pozemku v Lamwo již připravuje zázemí pro český i jihosúdánský tým. K vodovodní přípojce nedávno přibyla i latrína.
Po skončení biblické konference na severu Ugandy chceme opět podniknout výpravu i do Jižního Súdánu. Od Dr. Charlese máme zprávu, že po zprovoznění ordinace v Nimule otvírá nyní i ordinaci v Obama/Ame. Tam je připravena sloužit sestřička Joan a bude mít k ruce lékárníka Kennetha. Ten zároveň pracuje jako včelař s tím, že med je určen pro školu, kde se učí také 9 „našich“ sirotků.

Poslední zprávy ze služby: