Za misionáři do Keni

Uvítání ve škole

V březnu letošního roku jsme navštívili naše projekty v africké Keni. Již po dlouhou dobu zde podporujeme službu Mešaka Okumu, který kromě vedení místního sboru slouží v místních chudinských slumech, a také mezi kočovnými Masaji. Navíc skrze něj podporujeme asi 15 místních chudých dětí a sirotků. U Mešaka jsme také strávili prvních několik dní. Setkali jsme se s většinou podporovaných dětí, zpravidla v jejich školách. Většinou to byla velká událost. Zpravidla jsme byli přijati ředitelem, který nám představil práci školy, a pak jsme se mohli setkat s konkrétním dítětem a jeho pěstouny. Mnozí nám dojatě děkovali za poskytnutou šanci k lepšímu životu. Velmi nás potěšilo, že jsme se mohli setkat také s několika již dospělými mladými muži a ženami, kteří našim programem prošli. A tak jsme mohli vidět, jak se z chudých sirotků ze slumu bez jakékoli budoucnosti stali agronomka, lékárník, pracovník dovozní firmy či učitel. Moc nás to těší a dohodli jsme se s Mešakem, že třebaže pořád nechceme být specializovanou organizací pro „adopce na dálku“, zvýšíme počet podporovaných dětí na 20 (jejich aktuální seznam najdete zde). Viděli jsme také Mešakem vedený místní sbor, a strávili jsme u nich moc pěkné nedělní shromáždění.

V Mešakově sboru

Již delší dobu podporujeme skrze Mešaka také křesťanské centrum v chudinském slumu Baba Dogo, které vzniklo jako ovoce jeho služby místním vedoucím. V centru je škola pro chudé děti, vývařovna, ve které někdy dostanou své jediné pořádné denní jídlo, a také různé školící kurzy, které pomáhají lidem zvýšit si kvalifikaci a najít smysluplnou práci. Centrum jsme navštívili, a viděli současný palčivý problém. Provizorní střechu z vlnitých plechů, která již doslova padá na hlavu. Na kvalitní novou střechu by bylo potřeba sehnat asi 300 tisíc korun. Slíbili jsme, že se o to pokusíme. Pokud byste se na tom chtěli podílet, bližší údaje najdete zde.

Padající střecha

Pak jsme se přesunuli do západní části Keni, kde slouží naše další misionářka Radka Rusínová. Radčina služba je velmi rozmanitá. My již dlouho podporujeme její projekt Jossap, jehož cílem je podpora místních farmářů. Několik takových lidí jsme mohli navštívit. Všichni si pochvalovali Radčiny dobré rady, které jim umožnily zásadně zvýšit užitek jejich rostlinného i živočišného hospodaření. Navíc to byli velmi milí křesťané. Kromě toho Radka provozuje vlastní malou farmu s několika desítkami hospodářských zvířat, káže v církvích, a také se stará asi o 20 chudých dětí a sirotků. Někteří z nich byli zcela nechtění, a Radka je vlastně zachránila před smrtí.

Návštěva u farmáře

Dělat tohle všechno na malé pronajaté usedlosti je skutečně výzva. Všechno tam praská ve švech a je na hranici fungování. Radka s manželem Benem to zatím zvládají, ale moc by potřebovali koupit vlastní větší pozemek na lepším místě, a postupně tam postavit farmu a také školu. Plány už existují, i několik vyhlédnutých hezkých pozemků nám Radka s Benem ukazovali. Všechno ale závisí na Boží milosti, protože jednání s místními majiteli nejsou jednoduchá, a také na financích. Pokud byste chtěli na tento účel přispět, je to možné na náš účet s var. symbolem 2800.
Dohodli jsme se s Radkou také na tom, že začneme podporovat i její sirotky. První dva, pro které budeme shánět podporu, jsou roztomilý pětiletý Nico, a devatenáctiletá Joy. Ta již zdatně pomáhá s mladšími dětmi v Radčině domácnosti, a právě teď se skoro zázračně dostala na univerzitu, kde bude studovat na zdravotní sestřičku. Bližší podrobnosti můžete najít zde.

Radčino hospodářství

Viděli jsme i Radčinu službu v místní církvi. Měli jsme i mnoho dalších zážitků, některé docela dramatické, protože v Keni zrovna vypukly lidové nepokoje. Jednou už to vypadalo, že nás dav vytáhne z auta, ale Bůh nás vždy ochránil. Jsme vděční za naše statečné misionáře, jejichž služba nese dobré ovoce.