Naše pomoc směřuje k pronásledovaným křesťanům

Zaslali jsme další částku na podporu pronásledovaných křesťanů a jejich rodin v Číně a dalších zemích jihovýchodní Asie. Pronásledování církve v Číně se stále zhoršuje. Křesťané jsou za pomoci všudypřítomných kamer se systémem rozeznávání obličejů špehováni na každém kroku. Mnoho z nich je nezvěstných a pravděpodobně mrtvých. Nemůžeme proto uvádět žádné bližší detaily o způsobech naší pomoci. Přinášíme alespoň jeden příběh podpořeného křesťana:

Byl jsem vedoucím evangelizačního týmua za své aktivity jsem byl uvězněn. Ve vězení se mi zhoršilo zdraví natolik, že jsem po propuštění nebyl schopen manuálně pracovat a byli jsme nuceni postupně rozprodávat veškerý majetek. Má rodina je nyní tak chudá, že si nemůžeme koupit ani sůl k osolení jídla. Nemůžeme posílat děti do školy, protože na to jednoduše nemáme peníze. Ale moje matka hluboce věří v Boží zaslíbení. Modlila se za to, aby nás Bůh bohatě zaopatřil a naplnil naše potřeby. Vyznávala slova žalmu „neviděl jsem spravedlivého, který by byl opuštěn a jehož potomstvo by žebralo o chléb.“ Druhého dne po její modlitbě jsme dostali pomoc ve výši 50 USD. Díky Bohu za vaši pomoc v Kristu! Všichni jsme nesmírně vděčni!

Poslední zprávy z projektu: