Misie v době korony

Koronavirus nemusí znamenat jen problémy. Naše misionářka „Markéta“ nachází v současné době nové příležitosti ke službě. Před časem jsem jela na shromáždění spřáteleného íránského sboru do Drážďan. V tu neděli bylo potvrzeno jen pár nakažených u nás i v Německu a shromáždění Celý článek Misie v době korony

Misie.cz – společná iniciativa českých misijních organizací

Před mnoha lety jsme začali s „Misijními víkendy“ – celodenními akcemi na podporu misie a misionářů, na jejichž pořádání jsme spolupracovali s ostatními českými misijními organizacemi. Měli jsme dojem, že se taková spolupráce Bohu líbí, a tak jsme se v Celý článek Misie.cz – společná iniciativa českých misijních organizací

SOS Bejrút

Vyhlašujeme mimořádnou humanitární sbírku pro oběti katastrofální exploze v libanonském Bejrútu. Vybrané peníze budou zaslány místnímu sboru Free Evangelical Church Beirut, s jehož vedoucími máme osobní vztahy a kteří dohlédnou na jejich distribuci potřebným. Prostředky budou použity zejména na akutní nákupy pitné Celý článek SOS Bejrút