Misijní oběžník NFKMS 6/2022

Klingerovi v Česku

Naši nikaragujští misionáři stráví letošní léto v Česku. Pokud byste se s nimi chtěli vidět v církvi, zde najdete přehled jejich návštěv ve sborech.


Jirka Dohnal vidí ovoce své služby

Poslední měsíce jsem někdy sám a někdy spolu s Káťou sloužil dvěma vyhořelým manželským párům, které byly pár týdnů u nás v Centru. Taky jsme tam měli misionářský manželský pár s dětmi, kterým jsme se intenzivně věnovali. A jednomu křesťanskému vedoucímu, který taky vyhořel. Kromě toho jsem tady rozjel biblickou školu Berea. Je to vlastně takový roční kurz pro kazatele a lidi, co se chtějí naučit studovat a vykládat Písmo. Zájem je velký…

Pokud vás zajímá více, račte kliknouti zde


Česko-slovenský dům modliteb v Jeruzalémě zve k návštěvě

Milí přátelé, posílám pozdravení a pár informací o dění Česko-slovenského domu modliteb v Jeruzalémě. Někteří z vás už po dlouhé uzávěrce v modlitebním domě opět byli, a věřím, že přijali požehnání a zároveň požehnali Jeruzalému. Izrael naše žehnání potřebuje a je si toho vědom…

Celý článek si opět můžete vykliknouti zde


Chcete podpořit naši službu?

Možnosti naleznete zde. Připomínáme zejména možnost podpořit nás nákupem na internetu prostřednictvím portálu GIVT. Nezaplatíte tak ani korunu navíc.

Nadační fond KMS, Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8
Phone: 284 822 297
www.nfkms.cz
office@nfkms.cz