Česko-slovenský dům modliteb v Jeruzalémě prosí o pomoc

Modlitební místnost Česko-slovenského domu modliteb

Mílí přátelé, píši vám z Česko-slovenského domu modliteb v Jeruzalémě, kde se s výhledem na Chrámovou horu modlíme den co den již sedm let za Izrael i za naši zemi. Aktuálně prožíváme stav podobný času konfliktu v Gaze, kterému předcházely bitvy mezi Araby a izraelskými vojáky právě na Olivové hoře. Nebo období útoků noži, kdy se také Jeruzalém vyprázdnil, ochromen strachem, a nevěděli jsme, co bude dál.

Nyní se podařilo těsně před zrušením letů do zahraničí vystřídat hlídku, a správkyně si předaly modlitební štafetu. Bylo to o fous, ale asi každý z nás zažil pomoc, na kterou se hodí slovo: Bůh přichází a neopozdí se. Modlitba tedy pokračuje dál, oheň na oltáři hoří, ale přikládá tam jen jeden člověk.

1) Chci vás v tuto chvíli poprosit o modlitební podporu.

Můžete-li, připojte se k nám v modlitbě za Izrael. Také za Čechy a Slovensko, jak vás Duch svatý v modlitbě povede. Udělejte si čas a modlete se půl hodiny nebo hodinu týdně, nebo i denně. Chtěli bychom povzbudit a získat alespoň 336 lidí, kteří se budou modlit za Izrael závazně alespoň půl hodiny týdně (týden má 168 hodin, tj. 336 půlhodin). Jako česká církev bychom to mohli dokázat. Mnozí se jistě už léta modlí, ale můžeme spolupracovat a vytvořit modlitební štafetu. Kdo se přidáte, napište e-mail na  dumjeruzalem@gmail.com, nebo SMS na 774780542. Napište den a čas vaší modlitby. Volné dny a časy uvidíte v tabulce  s názvem,, Modlitební kalendář“ na webu  www.dummodliteb.cz

2) Rádi bychom vás také poprosili o finanční příspěvek.

Náklady provozu domu modliteb jsou v dobách, kdy přijíždějí modlitebníci, pokrývány z ubytovacích příspěvků. Nyní začala sezona, ale nikdo  zatím přijíždět nemůže a nám na nezbytné náklady chybí ještě 13 tisíc dolarů, tedy zaokrouhleno 333 tisíc korun, které potřebujeme zaplatit do srpna.

Pokud se rozhodnete finančně podpořit tuto službu v Jeruzalémě, můžete tak učinit prostřednictvím Nadačního fondu KMS. Budeme vděčni za jakoukoli částku. Můžete přispívat i menší částkou pravidelně. Na vaše dary dostanete potvrzení pro odečet z daňového základu. Pokyny k platbě najdete zde.

V lásce s úctou, vírou a nadějí, že se společně budeme v Jeruzalémě radovat

Květa

Poslední zprávy od „Květy“: