Misie.cz – společná iniciativa českých misijních organizací

Před mnoha lety jsme začali s „Misijními víkendy“ – celodenními akcemi na podporu misie a misionářů, na jejichž pořádání jsme spolupracovali s ostatními českými misijními organizacemi. Měli jsme dojem, že se taková spolupráce Bohu líbí, a tak jsme se v ní snažili pokračovat. Po uplynulých několik let jsme se pod společnou hlavičkou Misie.cz účastnili největšího českého křesťanského festivalu UNITED ve Vsetíně, a ve společném stánku tam propagovali misii. Letos se festival nekonal, ale zato jsme zprovoznili webové stránky misie.cz a také stejnojmenné facebookové stránky: https://www.facebook.com/misie.cz

Budeme rádi, když tím přispějeme k informovanosti o možnostech misie. A snad také trochu k větší míře jednoty v našem někdy tolik rozdrobeném křesťanském světě.