Alena Krausová vidí ovoce svých modliteb za Izrael

Vážení přátelé a příznivci Izraele, zdravím vás z naší pobočky modlitebního domu v Eilatu a děkuji vám za jakýkoliv druh dosavadní podpory. Právě se postupně dostáváme z tzv. druhé vlny coronaviru a domácí celostátní karantény, která byla stanovena na podzimní biblické svátky a další týden po nich. Podobně jsme to mnohem déle prožívali během jarních biblických svátků, kdy asi po třech tisíci letech byl znovu celý izraelský národ zavřený ve svých domech. Všechno probíhá jinak podobně jako u vás, takže to znáte. Tady jsou potíže s demonstranty, ortodoxními Židy a Araby ohledně dodržování omezení. Náš život to moc nemění, protože vzhledem k nepřetržitým strážím každého z nás denně po 6ti hodinách a dalším domácím povinnostem jsme stejně převážně v domě. Chybělo mi pouze plavání v moři a možnost jít v sobotu do církve.

V současné době bylo z důvodů infekce a následných změn ve světě v souvislosti s uzavřením hranic dlouhodobě nemožné přijímat nové dobrovolníky. Také jsem se proto letos vůbec nedostala na dovolenou ke své rodině. Proto sem rovnou zařadím modlitební potřeby:

* Od dubna čekám na nové vízum (5ti leté pro duchovní pracovníky), tj. skoro 7 měsíců.

* Modlím se za náhradu za mě ve vedení domu, které mi bylo svěřeno začátkem tohoto roku.

* A za otevření přímých letů do Prahy, abych alespoň příští rok na jaře mohla odletět na dovolenou do CR.

 Stráž zde teď držíme pouze ve čtyřech lidech. Také v našem modlitebním domě v Jeruzalémě je nedostatek dobrovolníků, stejně jako v našich dalších dvou nově otevřených modlitebních domech — na severu Izraele v Katzrinu, který střeží severní hranici, a v Brooklynu v New Yorku, kde jsou hlavní náplní stráží modlitby za Aliju, návrat Židů do Izraele. V každém domě je držena nepřetržitá stráž.

Obracím se proto na vás s výzvou našeho vedoucího p. Toma Hesse ohledně možnosti služby u nás. Modlíme se a hledáme nové dobrovolníky pro modlitební domy v Izraeli už teď pro dobu, až se otevřou hranice. Do té doby je možné připravit dokumentaci k přijetí, víza a najít finanční podporu, takže jakmile se hranice otevřou, bude už připravena cesta a podmínky pro přijetí dalších dobrovolníků, kteří by tak mohli brzy nastoupit. Pro podrobnější informace se na mě můžete obrátit prostřednictvím NFKMS.

Ohledně situace v Izraeli: léta se v rámci vize Izaiáše 19 modlíme za stabilizaci a otevření diplomatických vztahů Izraele s muslimskými zeměmi Blízkého východu a severní Afriky. Máme ve svém každoměsíčním programu modlitby za 33 národů v těchto oblastech. Věříme, že navázání diplomatických vztahů se Spojenými Arabskými Emiráty, Bahrajnem a nově také Súdánem, stejně jako probíhající jednání s dalšími zeměmi jako je Maroko, Oman, Saúdská Arábie, Čad, zájem o ustanovení pevných hranic s Izraelem ze strany Libanonu je odpovědí Boží také na naše modlitby.

Alena Krausová – Jerusalem House of Prayer for All Nations – pobočka v Eilatu

Poslední zprávy od Aleny: