Česko-slovenský dům modliteb v Jeruzalémě čeká na otevření hranic

Modlitební místnost Česko-slovenského domu modliteb

Pokoj vám, drazí a vzácní přátelé. Stále pokračujeme v pravidelných modlitbách, jak jsme se zapsali do modlitební štafety za Izrael. Je to velmi požehnaný čas, protože nás modlitební nasazení inspiruje v modlitbách také za rodnou zem, a zároveň vnímáme, jak se tím upevňujeme na vnitřním člověku. Požehnání vnímáme i v našich rodinách. Tak to Otec s námi prostě dělá, nic nezůstane dlužen a hledá strážce na hradby a do bran Jeruzaléma.

Izrael opět ožil a na ulicích je slyšet hlas nevěsty a ženicha. Ulice se zaplnily a obchody otevřely, lidé se vrátili do svých shromáždění a děti do škol. Hranice jsou ale otevřené jen pro Izraelce. Turisté ještě musí počkat. Také dům modliteb tudíž nemá možnost zatím přivítat modlitebníky a průzkumníky Jeruzaléma. Hlídku v domě drží už celý rok jen jeden bratr a díky štědrosti dárců se náklady provozu domu zatím pokryly. Prosím nezapomeňte na nás, máme před sebou, zdá se, ještě pár měsíců. Moc vám všem děkujeme, bez vás by se toto strategické místo neuhájilo.

Naše modlitby posílejme dál za sestavení vlády v Izraeli. Věřím, že je právě teď čas otevřených dveří do srdcí, kéž se nám toho daří využít pro oslovení mnohých lidí dobrou zprávou z nebe.

S modlitbou, kéž se rozhojňuje mezi námi vzájemná úcta, láska, porozumění a věrnost s námi zůstává, vám všem přeji šalom .

Květa

Poslední zprávy od „Květy“: