Aleně Krausové se naplňují Boží zaslíbení

Drazí přátelé a přímluvci za Izrael, děkuji vám za modlitby a věrnou podporu všeho druhu. Bůh způsobil zázračný průlom v mojí osobní situaci. To, co se ještě začátkem roku vzhledem k okolnostem v ČR i Izraeli zdálo nedosažitelným, se stalo skutečností. V květnu začaly po asi roční přestávce lítat přímé lety do Prahy, zpočátku pozastavené válkou, ale zase hned obnovené. Předcházelo tomu také několik měsíců modliteb a značné napětí nejistoty, zda se podaří za mě zajistit na tři měsíce náhradu ve vedení domu modlitby v Eilatu. Po všech peripetiích jsem byla uvolněna, i když náhrada z Koreje přiletí později.  Překrýt mezeru mezi mým odletem a jejich příletem se nakonec rozhodla manželka vedoucího organizace. To současně ukazuje na velkou potřebu nových dobrovolníků, takže se na vás obracím s výzvou. Pokud někdo z vás přímluvců prožije Boží povolání do služby modliteb a půstu v nelehkých podmínkách v Izraeli, poskytnu vám informace. Díky Boží věrnosti jsem přiletěla včera ráno po téměř dvou letech do Prahy na tříměsíční dovolenou a setkala se s mojí rodinou. 

Další zázrak jsem prožila, když po několikaletých modlitbách za odbornou opravu mého pražského bytu se nečekaně ozval kamarád z české pracovně misijní skupiny. Ta asi po sedm let každoročně přijížděla do domu modliteb v Jeruzalémě a věnovala se jeho odborné údržbě. Slovo dalo slovo a vzešla z toho ta zázračná pomoc a odpověď na modlitby. Darovali mi to ještě s jedním bratrem jako formu podpory mojí služby v Izraeli. Vrátila jsem se do úplně jiného, nového domova, hezkého a čistého. Naplňuje se tím jedno z Božích zaslíbení mého života: Hledejte nejprve Boží království a všechno ostatní vám bude přidáno. Prožila jsem tak, že když se rozhodneme pro životní princip hledat a naplňovat na prvním místě potřeby Božího srdce a starat se o jeho věci, On je věrný svému slovu a dává všechno ostatní.

Naposledy jsem psala v době války Izraele s Hamasem, která byla pod politickým tlakem presidentem USA Bidenem po 11 dnech ukončena ještě předtím, než se Izraeli podařilo dosáhnout původního cíle, úplného zničení veškeré vojenské infrastruktury Hamasu.  Naší komunity v Eilatu se válka nedotkla ve smyslu bezprostředního ohrožení, přestože Hamas vyslal pokusně jednu raketu s dlouhým doletem na nové mezinárodní letiště Ramon v blízkosti města, ale ta díky Bohu nic nezasáhla. Je třeba si uvědomit, že přestože Izrael patří vzhledem ke své nukleární výzbroji k vojenským velmocem, je vzhledem ke své velikosti velmi zranitelný ohledně veškeré infrastruktury. Nicméně i v této velmi krátké době se Izraeli podařilo dosáhnout významné části toho, co bylo původním cílem, takže posunuli vojenské schopnosti Hamasu o řadu let zpět.

Alena Krausová

Poslední zprávy od Aleny: